Guide

Semintips med fokus på temperatur - ljus - foder

 1. Tänk på att hålla rätt temperatur på semindoserna i alla led – vid leverans, vid förvaring och vid seminering! +18°C är en bra rikttemperatur.
 2. Ta bara med så många doser som du kan hålla rätt temperatur på under semineringen. Fyll på frigolitlådan från klimatskåpet efter hand.
 3. Suggor och gyltor behöver ljus för att hålla igång hormonsystemet. Se till att timern är inställd rätt i ditt ljusprogram. I en betäckningsavdelning rekommenderas 16 timmar ljus och 8 timmar mörker.
 4. Kolla att dina lysrör och armaturer är hela och rena!
 5. Ny halm för hösten! Se till att den bästa halmen hamnar i betäckningsavdelningen och BB, där är djuren mest känsliga.
 6. Håll extra koll på dina suggor! God kondition och låg stressnivå hos suggorna förebygger höstaborter.
 7. Fyll på dina kunskaper genom att gå vår uppdaterade seminkurs!

 

SOMMAR semintips!

Nu är sommaren här och vi måste fokusera på lite andra saker än under övriga årstider. Alltid har vi TEMPERATUREN i fokus, men även HYGIEN och STÅBRUNST. Läs mer i Suggan Sallys sommarsemintips!

 1. Tänk på att hålla rätt temperatur på semindoserna i alla led – vid leverans, vid förvaring och vid seminering! +18°C är en bra rikttemperatur. Aldrig i direkt solljus.
 2. Ta bara med så många doser som du kan hålla rätt temperatur på under semineringen. Fyll på frigolitlådan från klimatskåpet efter hand.
 3. Använd handskar vid rengöring och seminering. Byt handskarna när de blir smutsiga.
 4. Tänk på att göra suggans/gyltans vulva ren innan seminering. Använd ett torrt & rent papper som inte luddar.
 5. Om du behöver rengöra ytterligare med vatten och tvål, tänk på att skölja noggrant och torka torrt efteråt. Både vatten och rengöringsmedel är skadliga för spermierna.
 6. Håll katetern ren vid seminering. Var försiktig med avföring. Blir katetern smutsig – ta en ny kateter!
 7. Seminera gärna tidig morgon när det är svalare. Då är suggorna/gyltorna aktivare och visar tydligare ståreflex.8. Sortera oanvända doser som brännbart material om du slänger någon.

 

ALLMÄNNA SEMINTIPS ÅRET RUNT

Här kommer våra bästa semintips för att lyckas med semineringen!

”It’s all about temperature control!”

 1. Hämta spermaleveransen omgående på avlämningsstället. Ingen leverans får förvaras utomhus eller vid ett varmt element inomhus. Tänk på att temperaturen kan variera mycket under våren.
 2. Klimatskåpet ska vara igångsatt i god tid innan doserna ska läggas in. Temperaturen ska vara satt på +18 °C. Spermadoserna ska förvaras i 17–20 °C fördelade på hyllorna. Facken i dörrarna ska plockas bort.
 3. Kontrollera temperaturen i frigolitlådan med doserna så fort du kommer hem. Skriv upp temperaturen på fraktsedeln och lägg in doserna omedelbart i klimatskåpet.
 4. Koppla en ”min-max” termometer till klimatskåpet som kan läsas av från utsidan. Kom ihåg att nollställa termometern vid varje leverans.
 5. Vid semineringstillfället – lägg de doser som ska användas i en frigolitlåda som tas med till betäckningsavdelningen. Tänk på att hålla rätt temperatur på doserna även i betäckningsavdelningen!
 6. Ta bara med så många doser som du kan hålla rätt temperatur på under semineringen. Fyll på frigolitlådan från klimatskåpet efter hand.
 7. Sortera oanvända doser som brännbart material när du slänger dem.

Lycka till!

Anmäl intresse: Grundkurs för att få seminera gris

Visste du att du måste ha gått Jordbruksverkets sanktionerade grundkurs i seminering för att få seminera suggor och gyltor?