Artikel

Zinkoxid – forskning om verkningsmekanism och resistensutveckling

I forskningsrapporter från Danmark, USA och Canada redovisas resultat från studier i syfte att förstå mekanismen hur zink fungerar i grisars mag- tarmsystem. Framsteg har gjorts, men mekanismen är ännu inte i detalj känd.

Zink är en tungmetall och samtidigt ett livsnödvändigt mikromineral för alla levande varelser. Förutom att zink tillsätts i alla grisfoder, så används högdos zinkoxid i medicinskt syfte till avvänjningsgrisar för att förebygga avvänjningsdiarré. Fördelen är en minskad användning av antibiotika.

Forskningen ännu frågande
Forskare har inte helt kunnat förklara själva mekanismen hur zink verkar i grisars tarmar. Forskning pågår vid olika universitet runt om i världen. I danska Aktuell Naturvidenskap (nr 2 2012) skriver forskare att trots att man saknar kunskap om mekanismerna, kan man se ett betydande inflytande av zinkoxid på mag- tarmkanalens mikroorganismer. Zinkoxid hämmar mjölksyrabakterier, men hämmar inte direkt de sjukdomsframkallande enterobakterierna. I stället påverkas mottaglighet av enterobakterier i tarmen. Zinkoxid botar inte grisar med avvänjningsdiarré, utan verkan är förebyggande. Forskare har också funnit att bakterier kan bli resistenta mot zink, på samma sätt som bakterier kan bli resistenta mot antibiotika. Dansk forskning har kunnat visa att den genetiska informationen för bakterier att utveckla resistens mot vissa antibiotika och mot zink kan ske över samma DNA-molekyler. Danska forskare drar också slutsatsen att användning av zink i foder kan ha bidragit till den alarmerande ökningen av MRSA i Danmark. När zink hämmar tillväxt av andra bakterier, skapas förutsättningar för MRSA att uppförökas.

Zinkanvändning – ingen hållbar lösning
Zink har en toxisk inverkan på jordarna där gödseln sprids. Mikroorganismerna i marken är känsliga för höga halter av zink. Jordbakterierna kan också utveckla zinkresistens. I ett arbete vid SLU beräknades att jordarna på svenska gårdar, med nuvarande zinkanvändning, kan vara opåverkade och produktiva ytterligare cirka 70 år. I gristäta länder är läget för jordarna allvarligare än i Sverige. På grund av risker för jordarna, finns det efterfrågan från gristäta länder inom EU att sätta nya riktlinjer med sänkt generell inblandning av zink i foder till grisar.

Danska SEGES har en handlingsplan som syftar till att hitta alternativ till zinkoxid, utan ökad användning av antibiotika. Uppmaningen i handlingsplanen är bland annat att ändra uppfödning så att den blir oberoende av antibiotika och zinkoxid till grisar.

Målsättning – avvänjningsgrisar utan zink
Att avvänja grisar utan zink och antibiotika är en utmaning. Många klarar det, men alla gör det inte. Ett måste är att:

• Grisarna förbereds i grisningsstallet att klara avvänjningen• Använda ett avvänjningsfoder

• Vattnet har god hygienisk kvalitet• Stallet är tvättat, torrt och varmt när avvänjningsgrisarna sätts in

• Ventilationen fungerar och det är dragfritt i boxarna Kraven ovan är grundläggande. Det finns fler faktorer som har betydelse för en lyckad avvänjning utan zink och antibiotika. Stäm av med din veterinär och rådgivare.

Barbro Mattson
Husdjursagronom Skara