Artikel

Viktigt i värmen!

Värmen påverkar både människor, djur och växter. Djur som drabbas av värmestress får bland annat högre andningsfrekvens, ökad kroppstemperatur och även försämrad reproduktion kan ses. Även om vi inte ser tecken på värmestress hos djuren är det värdefullt att göra vad vi kan för att underlätta för djuren i värmen.

Nedan följer ett antal områden som man behöver tänka på i värmeböljetider:

 • Vatten – behovet av vatten ökar när det är varmt. Man har sett att när minimitemperaturen stiger från 12 till 22 grader ökar vattenintaget med 10 %. Var därför extra vaksam på tillgången av bra vatten, både på stall och på betet, både vad gäller antal dricksplatser och vattenflöde, så djuren orkar dricka. Man brukar uppskatta det dagliga vattenbehovet till 20-50 liter hos ungnöt och 50-100 liter hos mjölkkor. En diko som producerar mjölk till en kalv har sannolikt inte ett vattenbehov på 100 liter per dag, däremot behöver man tänka på att en begränsad vattentillgång kan ge lägre mjölkavkastning, så fri tillgång på vatten är viktigt. Räkna gärna efter hur mycket vatten du behöver ha på betet: På ett bete med 20 kor med lite större kalvar behövs minst 1 500 liter vatten per dag!  Läs mer om vatten till nötkreatur här!
 • Utfodring – utfodra gärna när det är svalt på dygnet. Den varma temperaturen påverkar både djurens ätbeteende och risken för att fodret blir varmt på foderbordet. Det kan därför vara en klar fördel att utfodra djuren tidigt på morgonen samt senare på kvällen, för att ge dem möjlighet att äta så mycket som möjligt när det är svalt.
 • Salt – att ge djuren mer salt kan öka foderkonsumtionen, MEN i kombination med en ökad saltgiva måste man vara extra noggrann med vattentillgången.
 • Ventilation – man kan prata om att slå in öppna dörrar – men i dessa sammanhang kan man snarare uppmuntra till att maximera ventilationen – finns möjlighet till extra ventilation i stallet? Kan man öppna på något mer sätt?
 • Beläggningsgrad – utöver omgivningens temperatur alstrar djuren själva värme. I de fall där det är praktiskt möjligt kan det vara en fördel att minska beläggningsgraden under de varmaste perioderna.
 • Hygien och rengöring – utöver utmaningen att se till att djuren växer trots värmen, är det också viktigt att komma ihåg att även oönskade organismer växer i värmen. Vattenkar, grovfoderlager, foderblandare, etc – höj hygiennivån, och rengör ofta! Vad gäller grovfoder kan det vara aktuellt att använda för ändamålet avsett tillsatsmedel, alltså att man tillsätter tillsatsmedel i mixen för att minska risken för varmgång i det blandade fodret.
  Ta också tillvara tillfällena att tvätta stallar när det nu är utmärkta torkförhållanden – det är värdefullt med längre tomtid i stallet ur hygiensynpunkt! Kloka råd och rutiner för stalltvätt hittar du på hemsidan smittsäkra.se 
 • Extra strö och utgödsling – För att minska värmeavgången från djupströbädd kan extra utgödsling samt mer strö göra bädden något svalare, så att den fortfarande är attraktiv att ligga på.
 • Skugga – hjälp djuren att hitta skugga på betet! Finns det möjlighet att ändra i betesplanen, så djuren går på de skuggigaste betena i värmen? Kan man använda något annat som erbjuder skugga – en vagn eller något annat som gör att djuren kan få det lite svalare de varmaste dagtimmarna?
 • Flugor – Naturligtvis en utmaning att hålla flugorna borta, men varje insats är värdefull. Det finns ju inte bara en sorts flugor, och en del plågar djuren mer än andra. Tänk både på att hitta möjligheterna för att minska de flugor som kläckts, men också se till att försvåra möjligheterna för förökning, återigen är täta utgödslingar viktigt, men det finns även andra sätt att göra livet svårt för oönskade flugor. Kontakta gärna din Nöthälsoveterinär på Gård & Djurhälsan angående strategi för flugbekämpning. För den som vill läsa mer om flugor finns ett examensarbete, som du kan läsa här.