Intervju

Västerväte Lantbruk: Vatten och värme för välmående smågrisar

För att ha ett framgångsrikt lantbruk behöver många delar fungera, allt från gott smittskydd, bra omhändertagande av djuren till rätt fodersammansättning. På Västerväte Lantbruk har rådgivning i samverkan med Gård & Djurhälsan gett goda resultat de senaste åren.

– Att driva en grisproduktion är en utvecklingsresa som aldrig tar slut. Det finns alltid saker som man kan göra lite bättre, lite smartare. När du dessutom ser att de insatser som du genomför ger positiva siffror i uppföljningsprogrammet, blir man bara ännu mer taggad på nästa steg, för gårdens och djurens skull, berättar Johan Fredriksson, som är en av de två bröder som tillsammans äger Västerväte Lantbruk.

I samband med att Johan med sin bror Joakim tog över gården efter föräldrarna Ulla och Ove, inleddes rådgivning i samverkan med Gård & Djurhälsan, där både veterinär Fredrik Engström och produktionsrådgivare Ingvar Eriksson är delaktiga i det förbättringsarbete som sker på gården.

Rådgivning i samverkan hos Västerväte Lantbruk

Rätt värme hos grisarna

Några av de utvecklingsområden som Johan diskuterat med Gård & Djurhälsan är rätt temperatur till smågrisarna. För att skapa bättre värmekomfort, har man påbörjat att bygga tak över smågrishörnorna. Man har även infört regelbundna mätningar av temperaturen och justerar vid behov.

En gris som fryser förbrukar för mycket energi på sin komfort istället för att bygga sig stark. På många svenska gårdar är det en utmaning att smågrisen kyls av under sina första levnadstimmar, så pass allvarligt att de i övrigt fullt friska smågrisarna dör. Det finns några konkreta och ganska enkla åtgärder för att komma till rätta med värmen, och då även indirekt problematiken med att suggan trampar eller råkar lägga sig på sina kultingar, förklarar Fredrik Engström, djurhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan.

Genom att bygga en smågrishörna med tak, där det är rätt temperatur kommer smågrisarna ganska fort lära sig att mat fås hos suggan, medan skön värme finns under taket med värmelampan. Smågrishörnan blir även en skyddad plats, där suggan av misstag inte kan trampa på sina små.

Rätt värme till smågrisen har gett fina resultat

– Genom att bygga tak på smågrishörnorna, har det blivit betydligt enklare att hålla jämn temperatur och dragfritt till våra smågrisar, samtidigt som suggan kan ha sin komforttemperatur på 16 grader där hon vistas i boxen. Den ökade överlevnaden är ett tydligt tecken på att denna investering var helt rätt att göra, säger Johan.

Det är även viktigt att bibehålla rätt temperaturen vid avvänjning. Hos Västerväte har man löst detta genom att bygga tak över grisarnas liggyta i tillväxtavdelningarna, vilket har bidragit till bättre hygien, friskare grisar och därmed bättre tillväxt.

Rätt vattentryck till suggorna

Suggans intag av vatten påverkar hur mycket mjölk som produceras. Grisar kompenserar inte ett lågt flöde med att dricka längre tid eller vid fler tillfällen, är flödet för litet får suggan alltså i sig för lite vatten. Hos Johan och Joakim på Västerväte är man just igång att installera det nya vattensystemet, vilket kommer påverka smågrisarnas välmående positivt.

Rätt vattentryck till suggan ger starka smågrisar.

– Det är ännu för tidigt att säga vad just den här investeringen ger i tillväxt hos smågrisarna, men vi förväntar oss att det bidrar till en mer robust avvänjningsgris. Vilken effekt det ger i hälsotal och produktionsekonomi kommer vi att följa upp tillsammans med våra rådgivare, säger Johan.

Dokument och länkar