Guide

Stalltips gris

1. Gyltor

Flyttjournal för isolerade djur
Uppfödning av gyltor till hållbara suggor
Vaccinationsprogram
Brunstsynkronisering Altresyn
Dokumentation Brunst o Altresyn
Brunstkontroll o seminering av Gyltor

2. Suggor

Bogsår – förekomst o riskfaktorer
Brunstpassningsschema
Förebyggande åtgärder för att minska risken för grisningsfeber
Friska o sunda digivande suggor
Friska o sunda sinsuggor
Hullbedömning
Hullbedömningsschema
Åtgärdsprogram för förbättrad juverhälsa
Ljus till suggor o gyltor
Passa grisningar med koncentration och närvaro
Semineringsrutiner för suggor
När grisar suggan?
Kvällsrundan
Amsuggor i två steg


3. Smågrisar

Kullutjämning
Säkra råmjölken – skiftdigivning
Hantering av diande grisar

4. Växande grisar

Friska o sunda växande grisar
Lyckas med insättningen av grisar i slaktgrisstall
Magsår
Checklista – navelproblem o åtgärder
Utvägningstabell för slaktgrisar 900 g/dag under utslaktningsperioden
Utvägningstabell 950 g/dag under utslaktningsperioden
Utvägningstabell 1000 g/dag under utslaktningsperioden
Värme till avvänjnings- o tillväxtgrisar
Utfodringsautomater till smågrisar med särskilda behov
Vattenrekommendationer till växande grisar
Miljö för avvänjningsgrisar
Antal grisar per slaktgrisbox


5. Foder

Energivärdering
Förmalningsgrad o foderstruktur
Foderjusteringsprotokoll
Nettoenergi o nya nyckeltal
Inblandning av syra i blötfoder
Torrfoderautomater
Utfodringsrekommendationer för växande grisar
Öka fodertilldelningen till dräktiga suggor när temperaturen sjunker
När blötfodret inte fungerar
Foderprov – när o hur?

6. Miljö och teknik

Flugbekämpning
Rengöring av stall
Termisk komfort i grisstallar
Skötselrutiner för vakuumutgödsling
Energiåtgång för ventilation i slaktgrisstall
Miljö i smågrishörnan