Podcast

Utfodring i praktiken

Varför är det fördelaktigt att använda sig av ett restöst utfodringssystem och när passar det bäst att använda sig av åkerböna i sin foderblandning? Lyssna när Hans Blackert berättar utfodringen på deras gård. Denna podcast finansieras av europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.