Artikel

Till dig som använder importerat foder

Var uppmärksam på förekomst av djurdelar i fodret.

Varningsskylt_importfoder