Artikel

Svinpesten kommer närmare – skydda din gård

Ryssland har sedan många år ett problem med grissjukdomen afrikansk svinpest som inte är under kontroll i landet. I sommar har nya utbrott rapporterats i området som gränsar till Baltikum. Sjukdomen är mycket smittsam och att den nu förekommer så nära oss är en allvarlig risk för svensk grisproduktion.

Afrikansk svinpest ett virus som är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge i miljön eller i infekterat griskött vilket gör att det lätt sprids. Det kan spridas direkt mellan grisar (både tam- och vildsvin) men också indirekt via transporter, redskap, skor och kläder samt livsmedel som bär på smittan. Sjukdomen är mycket smittsam och leder till katastrofala följder både i den enskilda besättningen liksom för hela landets grisuppfödning. De orsakar mycket hög dödlighet hos grisar och symtomen är hög feber, rörelsestörningar och kramper samt andningssvårigheter med blåa missfärgningar av huden som följd. En dansk veterinär har lämnat en fasansfull ögonvittnesskildring om konsekvenserna av sjukdomen efter att ha besökt ett område i Ryssland som drabbats.

På grund av detta finns det anledning för svenska grisföretagare att vara vaksamma och noggrant informera utländska besökare eller arbetare på gården. Det är lätt hänt att arbetare som varit på semester i hemlandet tar med sig matprodukter när de återvänder. Svinpestvirus kan vara fullt infektionsdugligt under många månader i torkat och rökt kött och flera år i
fryst kött.

Tänk därför på att:


  • Informera hela personalen om rådande smittskyddsregler.
  • Vänta minst 48 timmar innan inträde i svensk besättning efter besök utomlands där kontakt förekommit med klövbärande djur.
  • Rengöra och desinfektera skodon som använts utomlands innan gårdsplan och stallområde beträds.
  • Utrusta personalen med rena gårdsegna skor och arbetskläder.
  • Införa obligatorisk handtvätt innan personal och besökare går in i besättningen.
  • Föra besöksjournal.
  • Aldrig ge grisarna någon form av matavfall.
  •  Alltid kontakta din veterinär om du känner dig osäker på hälsoläget bland dina djur.

Ebba Suneson
Veterinär, SDS