Guide

Smittskydd/Biosäkerhet Gris

Hälsoläget i den svenska grisproduktionen är en konkurrensfördel so måste bevakas och bevaras gemensamt mot andra grisproducerande länder. Det är därför viktigt att alla som arbetar på grisgårdar tar ansvar för att bevara det goda hälsoläget. Smittämnen sprids inte bara via grisar och andra djur utan också via människor, kläder, verktyg och fordon. Gård & Djurhälsan har tagit fram informationsmaterial gällande smittskydd vid besök på grisgårdar, som även finns på fler språk!

En god djurhälsa är en förutsättning för effektiv och lönsam grisproduktion. Förebygg hälsoproblem genom att vara noggrann med det interna och externa smittskyddet. Ett sätt att få hjälp och vägledning i smittskyddet på gård är att ansluta besättningen till Smittsäkrad Bsesättning Gris. Det går att läsa mer om programmet på www.smittsäkra.se