Artikel

Salt och mineraler på betet

Både dikor och ungdjur behöver tillskott av salt och mineraler under betessäsongen. Det är därför viktigt att djuren får fortsatt tillgång till både salt och mineraler då de släpps på bete. Betet har ungefär samma innehåll av mineralämnen som vallfoder, men några saker kan vara värda att tänka lite extra på för att ge djuren ett mineralfoder som bättre passar i kombination med betet.

Magnesium

Kroppens upptag av magnesium påverkas av balansen mellan kalium och magnesium. I djurtäta områden är ofta kaliumhalten hög i marken och vallen/betet. I sådana fall kan magnesiumupptaget försämras såpass att djuren får magnesiumbrist. Magnesiumbrist kan orsaka beteskramp. Vet du att du har höga kaliumvärden i din mark eller har haft beteskramp på djuren tidigare, bör du ge ett mineralfoder med extra magnesium.

Kalcium/fosforkvot

Beroende på klövermängden i betet kan förhållandet mellan kalcium och fosforinnehållet skilja sig mellan det vallfoder du utfodrar vintertid och betet. Vid stor klöverinblandning ökar kalciuminnehållet i vallen/betet. Är betet mer klöverrikt än vallfodret kan det vara lämpligt att byta till ett mineralfoder med lägre kaciuminnehåll och lägre kalcium/fosforkvot.

Vitaminer

Betet innehåller mycket vitaminer därför kan du, om du vill, byta till ett mineralfoder med mindre mängd vitaminer under sommaren. Det viktiga är att du kommer ihåg att byta tillbaka till ett vitaminiserat mineralfoder vid installningen.

Salt

Djurens behov av salt och natrium ökar när det är varmt. Ges mineraler i fri tillgång, men inget salt finns det risk att djuren överkonsumerar mineralerna för att täcka sitt saltbehov. Sätt därför även ut saltstenar i anslutning till mineralfodret på betet.

Utfodring

Utfodra mineralfodret i fri tillgång på en plats som djuren besöker ofta. Använd gärna en minerallåda som skyddar fodret från regn.

Läs mer om salt och mineraler i rapporten Mineraler och vitaminer i nötköttsproduktionen som du hittar här till höger på sidan. Rapporten är framtaget av agronomstudenter vid SLU 2013.