Artikel

Så sänker du din energiförbrukning

Vid vårens möte för danska grisveterinärer var temat ”Hitta fem-öringen”. Med dagens ekonomiska läge i den danska svinproduktionen gäller det att hitta olika besparingsmöjligheter – utan att sänka välfärden,hälsan och produktiviteten i besättningarna. Detta tankesätt är något som även är användbart för den svenska grisproducenten!

Genomgång av energiförbrukningen

En av föreläsningarna hölls av energirådgivare Kurt Mortensen från Energimidt A/S och handlade om de energibesparingsmöjligheter som finns i svinstallarna. Det danska företaget Energimidt A/S erbjuder genomgång av lantbruksföretagens energiförbrukning både vad gäller el och värme. Efter en genomgång så mottar kunden en rapport där de olika besparingsmöjligheterna beskrivs. De ger även ett kostnadsförslag på eventuella förbättringar, och vilken besparing den investeringen kan leda till.

När Kurt Mortensen besöker en besättning utgår han från vissa nyckeltal kring energiförbrukningen. I danska besättningar som producerar 30-kilosgrisar bör elförbrukningen per årssugga inte överstiga 275-350 kWh. Dessutom rekommenderar man att elförbrukningen inte bör överstiga 10 kWh per producerad slaktgris. De huvudområden som man bör fokusera på och där man kan spara en del pengar är belysning, ventilation, värme och värmelampor.

Belysning

Då gården är en arbetsplats finns vissa lagkrav kring ljusintensitet som skall uppfyllas. Här kan man därför dra nytta av mängden dagsljus i de olika avdelningarna. Detta görs genom att det installeras en mätare i avdelningar med mycket dagsljus. Dessa läser av mängden ljus, och reglerar därefter hur mycket ljus som lamporna skall ge för att avge rätt ljusmängd. Dock är det viktigt att placera mätaren där man lätt kan komma åt att göra rent den. I en normal dansk dräktighetsavdelning så kan man enligt Mortensen spara upp till 50 000 kWh på denna åtgärd. Själva merinvesteringen ligger enligt honom på ca 6000 danska kr.

Utöver styrning av ljusintensiteten finns det även en hel del att hämta i  att installera LED-ljusrör istället för de traditionella. Ett LED-rör använder inte lika många watt per mängd ljus som avges som ett vanligt ljusrör. Enligt Mortensens beräkningar så tar det ca 3 år att betala tillbaks merinvesteringen det kostar att byta till LED-belysning. Det finns idag även LED-rör med inbyggd dagsljusmätare och ljusreglering.

Ventilation

Något som kan spara mycket energi är rengöring av själva ventilationen. En smutsig anläggning förbrukar mycket mer energi än en ren. Vid själva rengöringen får man även en bra kontroll av att alla fläktar är hela och fungerar som de skall. Vid ny installation är det även viktigt att tänka på elförbrukningen på anläggningen man väljer att köpa. På längre sikt betalar det sig oftast att lägga lite mer pengar på inköp mot att man får en lägre elkostnad.

Värme och värmelampor

I en dansk besättning varierar elförbrukningen till värmelampor på alltfrån 15 till 40 kWh per kull. Till det tillkommer så golvvärme på 350-550kWh per box per år. I tillväxtavdelningarna varierar det en del mellan de som har två-klimats-boxar och de som fortfarande jobbar med en-klimatsbox. I en två-klimats-box räknar man med en förbrukning från 10 – 70 kWh per boxplats. I en-klimats-boxen ligger förbrukningen på upp till 150 kWh per boxplats.

De producenter som håller bra temperatur i sina smågrishörn men utan att ”elda för kråkorna” har enligt Mortensen förstått vikten av en dragfri smågrishörna med tak där det inte heller kan uppstå kallras. Tak över smågrishörnan gör att man behåller värmen bättre, och man kan även hålla en lägre temperatur hos suggorna. En nyfödd spädgris vill helst ha ca 32-33°C, medan en digivande sugga producerar bäst vid 18-20°C.

Samma grundprincip gör sig gällande för avvänjningsgrisar. En dragfri, rätt tempererad liggyta är A och O för en avvänjningsgris! Genom att utforma grisens liggyta på detta vis kan man sänka temperaturen något i stallen och får på det viset en mer optimal energiförbrukning.

Mortensen rekommenderar även att man installerar temperaturmätare både i några av smågrishörnorna och under ett par tak i avvänjningsstallarna för att kunna få en optimal värmestyrning.

Johanna Fjelkner
Djurhälsoveterinär Staffanstorp