Artikel

Så kan du uppskatta vallskördens storlek

För att kunna beräkna produktionskostnaden för vallen är en av förutsättningarna att vallens avkastning är känd. Genom att väga vallskörden är det möjligt att göra mer avancerade beräkningar än bara gissningar mellan tummen och pekfingret.

Grönmassa

Det säkraste sättet för att väga grönmassan är att använda en körvåg. Denna teknik används ofta av spannmålsodlare och om du inte har en egen körvåg på gården kan en lösning därför vara att åka till grannen eller spannmålsmottagningen för att väga några lass under vallskörden. Detta under förutsättning att avstånden inte är allt för stora. På kontrollplatser längs en del större vägar finns även körvågar som kan utnyttjas. Det bästa är dock att ha en egen körvåg på gården. Denna kan, förutom att användas under vallskörden, även användas under spannmålsskörden eller för att väga djur. Körvågen kan i många fall dessutom kombineras med en dator och skrivare, vilket gör det möjligt att få vägningarna utskrivna.

Genom att väga enstaka lass är det möjligt att få en uppfattning om hur många kg grönmassa som t ex hackvagnen innehåller. Därefter är det bara att räkna antalet lass och så småningom beräkna en ungefärlig avkastning per hektar. Använd t ex Greppa Näringens Hjälpreda för beräkning av vallskörd som hjälpmedel, se länken till höger!

Storbalar

Vid ensilering i rundbalar kan balarna vägas på en vanlig våg eller så kan lastmaskinen eller frontlastaren kompletteras med en vågenhet. Inom lantbruket är det vanligt att väga t ex konstgödsel eller sockerbetor på detta sätt. Tekniken används dessutom ofta i grustag. Även denna typ av våg kan kombineras med en dator och skrivare, vilket gör det möjligt att få vägningarna utskrivna.

Genom att väga enstaka balar är det möjligt att får en uppfattning om hur många kg grönmassa som varje bal innehåller. Därefter är det bara att räkna antalet balar för att slutligen beräkna en ungefärlig avkastning per hektar. Använd t ex Greppa Näringens Hjälpreda för beräkning av vallskörd som hjälpmedel, se länk!

Praktiska råd