Artikel

Roten till allt gott?

Forskare från Australien har tidigare visat att man kan förebygga dysenteri genom att utfodra med ett foder med högt biologiskt värde. Det foder man använde i försöken skiljer sig mycket från ett vanligt svinfoder. Från Danmark rapporteras om ett annat foderförsök där man försöker förebygga dysenteri genom att använda roten från växten cikoria.

I det danska foderförsöket användes ett foder baserat på rågvete, korn, potatisprotein koncentrat, torkad cikoriarot och söt lupin. Som kontrollfoder användes ett foder bestående av rågvete, korn, rapskakor och potatisprotein koncentrat.

Stor skillnad i diarréfrekvens
Efter en tillvänjningsperiod på två veckor utfodrades grisarna med dysenteribakterier tre dagar i följd. Av grisarna som åt kontrollfodret fick 94 % klinisk dysenteri och bakterien isolerades en eller flera gånger från alla dessa grisar. Grisarna som åt försöksfodret fick inte diarré och bakterien återfanns inte i något prov från dessa grisar.

Organiska syror hämmar tillväxt
Förklaringen till detta menas vara, att fruktsockret (inulinet) i cikoriaroten inte spjälkas förrän i grovtarmen. Vid fermenteringen, som görs av mjölksyre- och bifidusbakterier, bildas organiska syror som hämmar tillväxten och koloniseringen av dysenteribakterierna. Förutom den positiva effekten på frekvensen dysenteri uppges denna utfodring ge en gödsel som luktar mindre samt minska galtlukten på okastrerade grisar. Cikoria kan odlas på samma jord som sockerbetorna och tas upp med vanliga betupptagare.

Ref: Thamsborg S. M. et al (2006). Fodring af svin med cikorierødder gavner smag, lugt og sundhed.
Thomsen, L.E., Bach Knudsen, K.E., Jensen, T.K., Christensen, A.S., Møller, K. & Roepstorff, A. (2006). The effect of fermentable carbohydrates on experimental swine dysentery and whip worm infections in pigs.

Erik Nörregård
Svinhälsoveterinär