Artikel

Rörflen som enda foder till lågdräktiga dikor?

I en fältstudie, utförd på en dikogård i Falköpingstrakten, har Annika Arnesson och Pernilla Salevid från SLU sökt svar på frågan om rörflenshö kan utgöra enda fodermedlet till dikor under lågdräktigheten.

Rörflen är en flerårig gröda som innehåller mycket fiber, lite energi samt relativt lite protein. Tanken med studien var att dikorna skulle få äta sig mätta utan att för den skull gå upp i hull, vilket det annars finns risk för då vallensilage utfodras i fri tillgång. Ett för högt hull kan leda till bl. a kalvningssvårigheter och är heller inte försvarbart ekonomiskt.

Två olika fodergrupper

Dikorna i den aktuella besättningen delades in i två olika fodergrupper. Den ena gruppen (11 kor) utfodrades med gårdens ordinarie vall- och helsädesensilage (50 % tredjeskördsensilage och 50 % helsädesensilage) och den andra gruppen (11 kor) fick fri tillgång till rörflenshö.

Korna vägdes och hullbedömdes innan studien startade och efter åtta veckor då studien avslutades.

Resultat och slutsatser

  • Korna som åt rörflenshö konsumerade i genomsnitt åtta kg ts medan gruppen som åt vall- och helsädesensilage konsumerade tolv kg ts.
  • Viktuppgången var 26 kg i rörflensgruppen medan ensilagegruppen ökade 55 kg i genomsnitt.
  • Rörflensgruppen minskade i hull medan ensilagegruppen ökade.
  • Rörflenshö går troligen att använda som enda fodermedel under lågdräktigheten till dikor med högt hull vid installningen.
  • Rörflenshö är troligen inte lämpligt som enda foder till förstakalvare eftersom denna djurkategori fortfarande har behov av foder för tillväxt.

Du hittar hela rapporten från försöket i länken nedan.

Rörflen som foder till dikor