Artikel

Regler kring eventuell import av grovfoder

I torkan som råder uppkommer även intresse för import av grovfoder.

Vid import ställs det större krav på dig avseende fodrets säkerhet i och med att du ska säkerställa att fodret tillverkats i enlighet med EUs regelverk men även att det är säkert – du fungerar som målvakt för att det foder som tas in är säkert och av lämplig kvalitet. Läs Jordbruksverkets regler för import av foder till Sverige här nedan via länken.