Podcast

Proteinfodermedel

Varför behöver fodret inne hålla proteinfodermedel, vilka fodermedel innehåller mycket protein och hur tillgodogör sig grisen proteinet? Det är frågor som Emma Ivarsson svarar på i avsnittet om proteinfodermedel! Denna podcast finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

 

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.