Artikel

Produktionsuppföljning ger bättre ekonomi

Även den danska grisproduktionen har varit pressad under en längre period och samtidigt har man sett att resultaten i slaktgrisproduktionen inte har förbättrats under de senaste fem åren. Detta var orsaken till att man vid senaste mötet i Dansk Veterinær Hyologisk Selskab (DVHS) i Kolding hade fokus på hur man gör slaktgrisarna till en bra affär.

Slaktgrisar i Danmark har stor tillväxtpotential
Foderkonsulenten Per Tybirk från VSP (Videncenter for Svineproduktion) påminde om vilken potential grisarna har enligt resultaten från prövningsstationen. Här är resultaten för foderförbrukning, tillväxt och köttprocent klart bättre än vad som ses vid sammanställning av besättningarnas produktionsrapporter, även om jämförelsen görs med resultaten från de 25 % bästa besättningarna.

Dock ska man inte stirra sig blind på att nå toppresultat, utan hitta det som passar bäst i den egna besättningen. Har man en viss omgångstid, exempelvis beroende på att nästa grupp grisar kommer på en viss bestämd tid, är bästa tillväxt kanske inte högsta prioritet utan den kan sänkas lite för att ge en bättre köttprocent.

Uppföljning av produktionen nödvändig
Köttprocenten kan även påverkas av proteinhalten i fodret. Återigen är det viktigt att tänka på vilket foder som ger det ekonomisk bästa resultatet. Det är kanske inte alltid det som ger den högsta köttprocenten. Det beror på hur högt priset på proteinfodret är i förhållande till andra foderkomponenter. Vid tidpunkten för Koldingmötet var rekommendationen att ha ett foder som har en proteinhalt som är lite under det optimala då det ekonomisk var mest fördelaktigt.

Det som var den röda tråden hos de olika talarna i ämnet om lönsamhet i slaktgrisuppfödningen var att man måste ha mycket bra koll på sin produktion. Utan en bra produktionsuppföljning är det inte möjligt att veta om produktionen är optimal och en bra affär. Budskapet som de gav i Danmark kan alltså sammanfattas i två ord: Engagemang och uppföljning.

Erik Nörregård
Djurhälsoveterinär, Tomelilla