Artikel

PMWS - Post weaning Multisystemic Wasting Syndrome

I december 2003 ställdes diagnosen PMWS för första gången i Sverige. Sedan dess har sjukdomen spridits sig över landet.

I dag har PMWS diagnostiserats i över 200 smågrisproducerande och integrerade besättningar och ytterligare ett 60-tal har varit under utredning på grund av misstanke om PMWS. Alla typer av besättningar har drabbats av sjukdomen men den är vanligast i medelstora och stora besättningar.

Vad som orsakar PMWS är inte klarlagt ännu trots att sjukdomen är känd sedan i början av 1990-talet. De allra flesta forskare inom området är dock överens om att Porcint CircoVirus typ 2 (PCV2) spelar en avgörande roll för utvecklingen av PMWS.

Sjukdomssymtomen debuterar vanligen 3-5 veckor efter avvänjning, men kan också uppträda först när grisarna kommit till slaktsvinsstallet. Vid insjuknandet ses att tidigare fina grisar uppvisar ett kraftigt nedsatt allmäntillstånd. De äter inte, de kan ha påverkad andning, diarré och/eller hosta/nysningar. De sjuka grisarna magrar snabbt av och utvecklas till så kallade pellar. Många av de sjuka grisarna dör eller måste avlivas. I drabbade besättningar ses därför en ökad dödlighet efter avvänjning och/eller under slaktsvinsperioden. I slaktsvinsstall kan PMWS också ses i form av grisar som inte växer men som i övrigt är fina. Resultatet blir då ett ökat antal underviktiga grisar vid slakt.

Trots försök att, genom indragna hälsodeklarationer, rapportering, transport och smittskyddsrestriktioner, stoppa spridningen av PMWS hade fram till hösten 2007 mer än 180 besättningar över hela landet drabbats. Försöken att stoppa spridningen av sjukdomen hade misslyckats och PMWS har från hösten 2007 betraktats som en i landet vanligt förekommande sjukdom, en så kallad endemisk sjukdom.

Under 2008 introducerades två vaccin mot PCV2 på marknaden, ett vaccin är avsett att ges till suggor och ett till smågrisar. Genom försök och praktiska erfarenheter har kunnat konstateras att bägge dessa vaccin har god effekt när det gäller att förebygga PMWS och därmed minska dödligheten och antal pellar i drabbade besättningar. Under hösten 2008 beslöt SvDHV, tillsammans med företrädare för SVA och näringen, att för att förebygga PMWS är det tillåtet att vaccinera mot PCV2 i livdjursbesättningar oberoende av kliniskt status. I friska besättningar sker vaccinering helt på frivillig basis.

 

PMWS

Läs mer om PMWS hos SVA.