Nyhet

Viktiga kom ihåg på betet

  • Vatten – Att ge djuren tillgång till rent dricksvatten är ett basalbehov som ska uppfyllas.
  • Salt – Djuren behöver ha tillgång till saltsten för att kunna tillgodose sitt saltbehov.
  • Mineraler – Djuren har behov av mineraler även under betesperioden. Lösa mineraler är att föredra då dessa är lättare för fåren (och framförallt lammet) att äta tillräcklig mängd av. Placera gärna ut mineraler på olika platser i hagen så att alla djuren lätt kommer åt att äta. Det är en fördel om mineralerna kan skyddas för regn. Tag hjälp av din foderrådgivare för att få lämpligast sammansättning på betesmineralerna eftersom djurens mineralbehov till viss del är olika på stall och bete. Läs mer här!
  • Kraftfoder – Låt gärna lammkammaren följa med ut på betet för att hålla igång lammens tillväxt.