Nyhet

Summera och planera din lammproduktion

All produktion blir bättre av en noggrann planering. Genom att summera året som gått ges möjlighet att förbättra produktionsresultatet kommande år.

Lägg ett par timmar på att gå igenom vad dina djur presterat. Tag hjälp av den produktionsdata du kan få fram i Elitlamm inklusive egna anteckningar om förlossningsproblem, modersegenskaper eller sjukdomsregistreringar. Titta på vikten och klassningen av lammen du skickat till slakt, eventuellt mönstringsresultat mm. Välj ut dina avelsdjur noga utifrån ändamålsenlig exteriör och hälsostatus, prestation i form av lammresultat samt vad du har för egna avelsmål. Genom att gå igenom dina besättningsresultat får du insikt i om du behöver sätta in extra insatser på något område.

Produktionsplanering underlättas av en överskådlig almanacka eller ett digitalt planeringsverktyg där du noterar när du skall göra olika åtgärder med dina djur. Du vet när du vande av dina lamm, när baggen släpptes till respektive togs från tackorna. Du vet därmed också mellan vilka datum dina tackor lammar. Du har planerat och noterat när du skall göra hullbedömning, scanning, vaccinering osv.

Läs gärna mer vad vår produktionsrådgivare Theo skrivit om förberedelser för det kommande fåråret och hur han resonerar angående urval av avelsdjur.

https://www.gardochdjurhalsan.se/da-ar-det-dags-nu-borjar-det-nya-fararet/