Nyhet

Nu är medeltalen för svensk grisproduktion 2018 beräknade

Trots den utmanande säsongen som varit med värme, torka, foder- och ströbrist visar svensk grisproduktion positiva produktionsresultat. Detta tack vare duktiga producenter, intensiv rådgivning och gemensamma branschinsatser. Skillnader i resultat mellan medelbesättningen och de 25 % bäst producerande besättningarna visar att svensk grisproduktion har potential att förbättra resultaten ytterligare.

Antal producerade grisar per årssugga är 26,7, vilket är på samma nivå som föregående år. Levande födda grisar per kull har ökat med 0,3 grisar till 14,6 och antal avvanda per kull med 0,1 grisar till 12,0. De 25 % bästa besättningarna har 29,2 producerade grisar per årssugga, 15,0 levande födda grisar per kull och 12,9 avvanda grisar per kull.
Daglig tillväxthastighet för slaktgrisar är 946 g och har ökat med 5 g sedan föregående år. Slaktgrisarnas foderomvandlingsförmåga har förbättrats med 0,3 MJ NE/kg tillväxt till 25,4. De 25 % bästa slaktgrisomgångarna har en tillväxthastighet på 1027 g/dag och omgångarna med bäst foderomvandlingsförmåga använder 22,7 MJ NE/kg tillväxt för slaktgrisarna. Den senare är en förbättring med 0,8 MJ/NE sedan föregående år.
”Det är glädjande att se att svensk grisproduktion fortsatt håller en hög nivå. Det finns potential för besättningarna att nå ännu högre och vi hoppas kunna bidra till att utveckla grisföretagen i rätt riktning genom att fortsätta jobba med intensiv rådgivning från bland annat Gård & Djurhälsan. För att kunna skapa en ännu bättre bild över svensk grisproduktion ser vi gärna att ännu fler besättningar skickar in sina produktionsresultat till medeltalsberäkningen”, säger Anna Kilsby AO-chef Gris, Gård & Djurhälsan
Om WinPig
Medeltalen för svensk smågris- och slaktgrisproduktion för 2018 är framräknade från uppföljningsprogrammen WinPig och PigWin Sugg. Medeltalen för smågrisproduktion baseras på resultat från 124 besättningar med totalt 54261 suggor. För slaktgrisproduktionen är medeltalen beräknade på resultat från 78 besättningar och 374 623 slaktade grisar. För att ta del av medeltalen besök, www.winpig.se