Nyhet

Lägre slaktvikt och ökad ålder vid slakt

Nu har Gård & Djurhälsan sammanställt kvalitetsutfallet för de nötkreatur av de tio vanligaste raserna som slaktades i Sverige under 2022.

Lägre slaktvikt och ökad ålder vid slakt för många nötkreatur som slaktades under 2022

Nu har Gård & Djurhälsan sammanställt kvalitetsutfallet för de nötkreatur av de tio vanligaste raserna som slaktades i Sverige under 2022. Sammanställningen visar att slaktvikten för ungtjurar minskade från 346,5 kg 2021 till 344,0 kg 2022. Detta samtidigt som slaktåldern ökade från 17,8 månader till 17,9 månader. Formklassen är dock den samma för båda åren, 6,5, medan fettgruppen minskat från 6,6 till 6,5. Den genomsnittliga mjölkrastjuren som slaktades i Sverige under 2022 var 18,5-18,8 månader vid slakt och väger då 324,7 kg.

 

Även korna blev lättare under 2022 samtidigt som de blev något äldre. Genomsnittet visar en slaktvikt på 332,9 kg vid 75,8 månaders ålder. Detta kan jämföras med 333,1 kg vid 75,2 månaders ålder för 2021. Detta samtidigt som fettgruppen är oförändrad, 7,5 och formklassen ökat från 4,5 till 4,6.

För de kvigor och stutar som slaktades under 2022 skiljer det inte så mycket jämfört med 2021. Kvigorna har samma ålder vid slakt, 26,0 månader, men de har blivit något lättare, 311,6 kg jämfört med 312,6 kg. Formklassen och fettgruppen har minskat från 6,6 till 6,5 i formklass och från 8,6 till 8,5 i fettgrupp. Stutarna har samma fettgrupp, 7,5, som 2021, medan fettgruppen ökat från 5,2 till 5,3. Slaktvikten har minskat från 335,5 till 335,2 samtidigt som åldern vid slakt ökat från 27,2 till 27,3 månader.

Läs hela kvalitetsutfallet här!