Rapport

Kvalitetsutfall slaktade Nötkreatur

Varje halvår gör Gård & Djurhälsan en sammanställning över det genomsnittliga kvalitetsutfallet (slaktvikt, formklass, fettgrupp och ålder) för olika slaktkategorier och raser av nötkreatur. Klicka på länkarna nedan för att ta del av sammanställningarna.

Statistiken bygger på uppgifter från Jordbruksverket. Datan levereras som månadsgenomsnitt per djurkategori och ras till Gård & Djurhälsan. Vi räknar sedan om siffrorna till halv- och helårssammanställningar. Medelvärdena som visas är viktade för antal djur per ras. Detta innebär att antalet slaktade djur per ras inverkar på de totala medeltalen för vikt, klassning och ålder, så att dessa blir mer representativa. I sammanställningen finns de tio vanligaste raserna med.

Observera att Jordbruksverket tidigare haft ett fel i sitt system, vilket medfört att den registrerade åldern på de slaktade djuren har påverkats. Detta är justerat i sammanställningen för helår 2020 och framåt.

Översättningstabell för fettgrupp och formklass

Kvalitetsutfall Helår 2023

Kvalitetsutfall januari-juni 2023

Kvalitetsutfall Helår 2022

Kvalitetsutfall Helår 2021

Kvalitetsutfall Helår 2020

 

Kvalitetsutfall helår 2019 – uppdaterad 2020-06-04

Kvalitetsutfall jan-juni 2019

Kvalitetsutfall_helår_2018

Kvalitetsutfall jan-juni 2018

Kvalitetsutfall_helår_2017

Kvalitetsutfall jan-juni 2017

Kvalitetsutfall_helår_2016

Kvalitetsutfall januari-juni 2016

Kvalitetsutfall_helår_2015

Kvalitetsutfall januari-juni 2015

Kvalitetsutfall helår 2014

Kvalitetsutfall januari-juni 2014

Kvalitetsutfall helår 2013

Kvalitetsutfall januari-juni 2013

Kvalitetsutfall helår 2012

Kvalitetsutfall januari-juni 2012

Kvalitetsutfall helår 2011

Kvalitetsutfall januari-juni 2011

Kvalitetsutfall för tjurar – jämförelse mellan 2001, 2010 och 2011

Vad har hänt med kvaliteten på våra ungtjurar under en 10-års period? Gård & Djurhälsan har gjort en jämförelse mellan åren 2001, 2010 och 2011 för ungtjurar av mjölkras och köttras. Klicka på länkarna nedan för att ta del av sammanställningarna.

Slaktstatistik köttrastjurar

Slaktstatistik för mjölkrastjurar

 

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar bl.a. sammanställningen av kvalitetsutfallet för de nötkreatur som slaktas.

 

Mer i ämnet