Nyhet

Kraftigt förhöjda destruktionsavgifter 2022 på SVA

Vi vill informera om att SVA avsevärt har höjt avgiften för destruktion i samband med obduktion. Det gäller särskilt de stora djuren. Är man inte beredd att betala denna avgift är det ett alternativ att låta Svensk Lantbrukstjänst hämta djur till ordinarie hämtningsavgift. Obduktionen kommer då istället att utföras i obduktionslaboratorium i Karlskoga. En konsekvens är att det kan ta längre tid innan djuret blir obducerat och därmed sämre provtagningsmaterial pga förruttnelse, jämfört med när man själv kör in djur för obduktion på SVA.

Se prislista >> Destruktion SVA

Har ni frågor angående obduktion går det bra att kontakta obduktionsansvarig veterinär Ulrika Rockström: ulrika.rockstrom@gardochdjurhalsan.se eller 070-524 37 90.