Nyhet

Klövhälsa hos svenska getter

Svenska getters klövar har nyligen undersökts i ett examensarbete på veterinärprogrammet.

Läs om resultaten här!