Nyhet

InterPig – Internationella rapporten 2022

Gård & Djurhälsan deltar i InterPIG, en internationell grupp för bench marking. InterPIG bildades 2002 och initiativtagare till gruppen var forskare och rådgivare från Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Sverige kom med som aktiv deltagare efter några år och representeras idag av Gård & Djurhälsan.

I gruppen jämförs produktionsresultat och ekonomiska parametrar från medlemsländernas grisproduktion. Nätverket fungerar också som en referensgrupp och kunskapsbank för olika aktuella frågor kopplade till grisnäringen i respektive land. Idag ingår 17 länder i InterPIG.

Sedan 2009 sammanställs jämförelser mellan medlemsländerna i en svensk ”Internationell rapport”. I årets rapport redovisas produktionsresultat och ekonomiska jämförelser från 2021 samt resultatutvecklingen under 2017–2021. Internationella rapporten tas fram av Gård & Djurhälsan, på uppdrag av LRF Kött.

Läs årets rapport >> Internationella rapporten 2022

Tidigare års rapporter hittar du här >> InterPig