Nyhet

Förgiftningar

Nu har många fått efterlängtat regn vilket gör att fåren får tillgång till bete igen efter en intensiv torka i stora delar av landet.

I de områden där torkan ännu består kan det vara viktigt att komma ihåg möjlig förgiftning om flera djur uppvisar symptom eller plötsligt dör. Torka och därmed betesbrist ökar risken för förgiftningar hos våra djur då de tvingas söka alternativa växter. Även överbeläggning kan vara en orsak till att djuren tvingas beta i hagens randområden.

Läs mer om förgiftningar här: https://www.gardochdjurhalsan.se/nagra-mojliga-forgiftningsorsaker-hos-far-i-sverige/