Nyhet

Foderberäkningsnormer
till växande lamm

Nu lanserar Gård & Djurhälsan nytt program som ger stöd och kunskap om hur du beräknar foderbehov till växande lamm. Svensk lammnäring har saknat foderberäkningsnormer anpassade till våra förhållanden.

Genom Gård & Djurhälsan finns nu översatta NRC-normer på plats, vilket gynnar inte bara djurvälfärd utan även produktionsekonomi och köttkvalitet på svenskt lamm.

Fodersnurra för lamm
Gård & Djurhälsan har förutom att anpassa NRC-normerna till våra förhållanden i Sverige även arbetat fram ett verktyg för beräkning av foderstat till växande lamm. Verktyget finns nu tillgängligt för lammproducenter och lammrådgivare. Något som vi ser möter behovet från branschen.

– Fodersnurran är lättanvänd och transparent i sitt utförande. Men kom ihåg att det viktiga arbetet sker i uppföljningen. Verktyget är ett av flera verktyg och det kan vara idé att söka rådgivning för att ytterligare optimera lammens välmående och tillväxtmål.
~Theo den Braver, Gård och Djurhälsan

Branschutvecklingspengen finansierade projektet
NRC-normerna och foderberäkningsverktyget har tagits fram genom finansiering från Branschutvecklingspengen. Verktyget finns tillgängligt för fri användning under 2024. Projektets slutrapport och nyheten Foderstat är grund till välmående lamm finns att läsa på Svenska Köttföretagens webbsida.

– Under våren öppnar vi den årliga utlysningen från Branschutvecklingspengen, som möjliggör riktade insatser inom svensk lamm-, nöt-, och grisproduktion. Den är öppen för rådgivare, forskare, veterinärer, producenter och entreprenörer som har idéer om hur vi ser till att hålla svensk köttproduktion i framkant.
Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen


Relaterade länkar