Nyhet

Fårklövar och fotbad

Det finns två tillfällen när det är nödvändigt att fotbada får. Det ena tillfället är när fotröta är konstaterat i besättningen och fotbad används som behandling. Det andra tillfället är när djur köps in och ett karantänsfotbad används för att förhindra att smitta förs in i besättningen.

Finns problem med hälta i besättningen är det inte en bra idé att fotbada utan att man har tagit reda på vad hältan beror på. Olika klövsjukdomar kan åtgärdas på olika sätt. Fotröta är en allvarlig sjukdom som bekämpas inom kontrollprogrammet Klövkontrollen. Ta kontakt med Gård & Djurhälsans veterinärer om du misstänker fotröta i din besättning. Läs mer om fotröta här!

Vid all livdjursförsäljning rekommenderas djurägarförsäkran angående fotröta, eftersom fotröta är en sjukdom som kan följa med djur in i den nya besättningen. Djurägarförsäkran innebär att säljaren intygar att inga tecken på fotröta setts i besättningen och att inga fotbad annat än karantänsfotbad har utförts det senaste året. Finns fotröta i besättningen kan ett sätt att hålla sjukdomen i schack vara att fotbada regelbundet tills det att man hittar en lämplig tidpunkt för sanering av hela besättningen.

För behandling av fotröta och som karantänsfotbad används 10 % zinksulfatlösning. Fördelen med zinksulfat jämfört med andra desinfektionslösningar är att det inte deaktiveras av gödsel. Zinksulfat kan för närvarande beställas från Svenska Köttföretagen, 010-130 89 30. Zinksulfat klassas som miljöfarligt avfall, ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för anvisningar om kvittblivning.