Nyhet

Betesfeber hos Får

Betessläppen är äntligen i antågande. Förutom att kontrollera tackornas parasitstatus och vid behov avmaska innan vi släpper ut fåren på bete kan det finnas behov att behandla framför allt lammen med fästingprofylax.

Fästingar kan sprida en bakterie som orsakar Anaplasmos (Betesfeber) hos våra får. Betesfeber drabbar i första hand lamm men även vuxna djur kan bli sjuka. Genomgången infektion ger sannolikt en viss immunitet. Även om inte alla infekterade djur blir sjuka är vanliga symptom t.ex feber, nedsatt allmäntillstånd och dålig aptit, men även akuta dödsfall förekommer. Infektionen påverkar också immunförsvaret så att lammen blir mer mottagligt för andra infektioner tex ledinflammation och lunginflammation. Vid allvarlig anaplasmainfektion hos vuxna djur kan dräktiga tackor abortera och baggar kan få problem med fertiliteten pga att den höga febern påverkar spermiebildningen.

Som förebyggande behandling mot fästingar kan man använda pour-on preparat som appliceras på djurets rygg. Det finns olika varianter med olika lång effekt. Som kund i Gård & Djurhälsan hjälper vi dig med recept och att lägga upp en lämplig strategi. Eftersom de medel som används som fästingprofylax är skadliga för flera insekter, dyngbaggar, fiskar och vattenlevande organismer är det viktigt att även använda sig av andra förebyggande metoder tex röja sly, dränera sanka beten samt undvika kända problem-beten till förstagångsbetande lamm och dräktiga tackor.

Läs mer här:

https://www.gardochdjurhalsan.se/anaplasmos-ett-okande-problem/

https://www.gardochdjurhalsan.se/smakrypen-i-farhagen/