Nyhet

Afrikansk Svinpest (ASF) konstaterat i Fagersta - Gård & Djurhälsan bistår med information och kunskap

Gård & Djurhälsan arbetar intensivt med att förse myndigheter, intresseorganisationer och grisuppfödare med information sedan utbrottet av ASF den 6 september.

Gård & Djurhälsan är den organisation som har den bästa bilden av grishållningen i restriktionszonen och vi kunde tidigt konstatera att det är väldigt få besättningar i zonen, samt att dessa utgörs främst av mycket små besättningar.

Sedan utbrottet har Gård & Djurhälsan medverkat på flera informationsmöten. Där vi som experter på ASF har presenterat en kombination av information om smittämnet som orsakar sjukdom, regelverket kring ett utbrott och hur man som grisuppfödare på bästa sätt kan skydda sig mot introduktion av smitta i sin besättning.

Gård & Djurhälsan har också bidragit till att ta fram ett bra underlag till styrdokument om hantering av anläggningar vid utbrott av ASF, som Jordbruksverket är på väg att fastställa.

Samtliga kunder hos Gård & Djurhälsan har fått information via mejl från oss. Vi lyfter där lite om det som sker i Fagersta, allmänt om ASF samt hur man kan jobba med sin biosäkerhet för att på bästa sätt skydda sin besättning mot smitta.

Vi uppmanar alla grishållare inom restriktionszonen att vara extra noggranna med att följa de råd och riktlinjer som ges för att minimera risken för smittspridning.

 

Eventuella frågor från media ställs till:

Håkan Henrikson, VD
Tel: 046-12 25 53
hakan.henrikson@gardochdjurhalsan.se

 

Mer i ämnet

> Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin