Podcast

Mykotoxiner

Du har väl inte missat att ta prover under tröskningen på din spannmål för att se nivåerna av det mest kända mykotoxinerna? Lyssna när Erik Nordqvist lär oss om allt från vad mykotoxiner är, hur påverkas grisen och hur tar man bäst prover på sin spannmål. Denna podcast finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

 

 

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.