Parasiter

Parasitangrepp är ett stort problem hos får på bete. Framför allt inälvsmaskar smittar via gräset och sätter ner fårens hälsa och produktion. Djur som släpps på bete för första gången är de som är mest mottagliga, och alltså de som i första hand ska skyddas mot omfattande parasitangrepp. Det vanligaste symtomet på att lamm har för mycket parasiter är nedsatt tillväxt. Bara vid mer uttalade problem blir djuren sjuka, får diarré eller till och med dör.

Avmaskningsmedel kan dock aldrig kompensera för nedsatt kondition som i grunden beror på bristfällig utfodring eller annan, icke parasitorsakad hälsostörning. Det är alltså viktigt att åtgärda även sådana eventuella problem som kan bidra till att djuren blivit parasitbemängda.

De enda tarmparasiterna som utgör smittorisk även på stall och i rastgårdar utan bete är koccidierna. De är encelliga och behöver inte någon utveckling på betesmark. Framför allt ca en månad gamla lamm kan insjukna i koccidios med kraftiga, ibland blodblandade diarréer. Gängse avmaskningsmedel har inte effekt mot koccidier utan dessa behandlas med helt andra läkemedel.

Du kan beställa följesedlar och material för träckprovstagning här!

Stora leverflundran hos får – broschyr

Karantänsrekommendationer avseende mag- och tarmparasiter

Gård & Djurhälsans råd angående stora leverflundran vid inköp av avelsdjur

Film om träckprov

Film om avmaskning

Ta träckprov på rätt sätt – broschyr

Avmaska på rätt sätt – broschyr

Nationell strategi mot anthelmintikaresistens