Parasiter

Här hittar du information om exempelvis avmaskning, träckprover och mycket mer som rör fårens parasiter. I menyn nedan kan du även hitta mer specifik information gällande de olika arterna av parasiter som drabbar fåren, resistens och karantänsrekommendationer. 

Riktlinjer mot avmaskningsmedelsresistenta parasiter