Artikel

Hösten – ett nytt Fårår står för dörren

Snart är hösten här och det nya fåråret börjar. Det är hög tid att börja planeringen för det nya fåråret. Summera gärna året som gått och se över hur det gick med lamningen, hälsoläget och hur lammen klassade sig vid slakt. Som en del i utvärderingen av året som gått och planering för det nya kan du få hjälp av oss att göra ett diagram (Fårstjärna) över dina besättningsresultat och få överblick över om du behöver sätta in extra insatser på något område.

Inköp av djur

Att köpa in djur till besättningen medför alltid en risk att också köpa in sjukdomar som följer med djuret. För att minska risken:

  • Använd gärna Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning.
  • Ställ alltid nyinköpta djur i karantän i minst 4 veckor. Karantänen är ett utrymme där de inköpta djuren inte kommer i kontakt med de övriga djuren i besättningen.
  • Ta inte hem får med smittsamma klövsjukdomar. Begär alltid djurägarförsäkran. Undersök klövar och klövspalt redan innan djuren lastas hos säljaren. Fotbada djuren i 5-10 minuter i 10 % zinksulfatlösning alternativt spraya klövarna ymnigt, när de ställs in och tas ut ur karantänen. Undersök klövarna en sista gång när djuret lämnar karantänen.

 


Fotbada i 10% zinksulfatlösning före och efter karantänstiden.

  • Avmaska alltid mot Stora magmasken (Haemonchus contortus) med Noromectin® eller Ivomec®. Gör en behandlingskontroll, läs mer här! Fråga alltid om ursprungsbesättningen har Stora leverflundran diagnostiserad vid exempelvis slakt. Då behövs annat preparat för avmaskning i karantän.
  • Vid behov kan djuren avlusas med tex Bayticol®, Spotinor eller Blaze®.

Hullbedömning

Alla avelsdjur behöver vara förberedda i god tid inför betäckningssäsongen. Baggen skall ha ett hull på 3,5-4 när det är dags för betäckning. Han skall inte ha varit sjuk eller nedsatt de sista månaderna då detta kan påverka spermieproduktionen. Tackornas hull bör vara kontrollerat redan vid avvänjningen och ska ha uppnått en hullpoäng på 3-3,5 när de släpps till bagge.

 

Hullbedömning görs genom att lägga handen över ländkotorna och känna över tornutskott och tvärutskott.

Orsaker till att tackorna inte återhämtat sig i hull efter sinperioden kan vara dåliga tänder eller parasiter som tex Stora magmasken. Tackor som inte kommer upp i tillräckligt hull innan betäckningen är det bättre att slakta eller i alla fall inte lägga på denna säsong. Läs mer om hullbedömning här!

Tänk på att ungtackor inte får vara för små vid betäckningen. Ett riktvärde är att de ska ha uppnått 60 % av besättningens vuxenmedelvikt.

Hälsokontroll av avelsdjuren

Gå igenom testiklar, penis, klövar och tänder på baggen minst 8 veckor innan det är dags för baggsläpp. Testiklarna ska vara lika stora och fritt förskjutbara i pungsäcken. De ska kännas fasta, ungefär som en spänd muskel i konsistensen. Bitestikelsvansen ska kännas vid pungens nedre del. Den ska vara välfylld och peka nedåt och utåt från testikeln.

 


Bagge där bitestikeln saknas till höger.

Tackorna behöver förutom kontroll av klövar och tänder också en genomgång av juvren innan betäckning. Finns knölar i juvret kan det vara en juverinflammation som inte tidigare upptäckts. Dessa tackor bör inte betäckas, risken är stor att en ny juverinflammation blossar upp efter lamning.

Dräktighetsundersökning

Boka gärna tid för dräktighets-scanning redan nu, läs mer här! Undersökningen görs med ultraljud och optimalt dag 40-80 under dräktigheten. Scanning ger svar på vilka tackor som är tomma och antal foster hos de som är dräktiga. Scanningsresultatet gör att tackorna kan grupperas efter antal foster de bär och utfodringen kan planeras utifrån det. Övervakningen vid lamningen underlättas dessutom avsevärt eftersom du på förhand vet hur många lamm tackan kommer att få. Om du behöver adoptera lamm kan du välja tackor (ej ungtackor) som du vet endast skall ha ett lamm.

Kontroll av parasitläget

Innan installning är det bra att ha kontrollerat parasitstatus hos livlammen och de slaktlamm som ska stallas in. När det gäller stora leverflundran kan träckprovsanalys dock inte göras förrän riktigt sent på hösten (november-december, 3 månader efter smittotillfället) eftersom den har en lång utvecklingstid i djuret innan den börjar lägga ägg. Ett enklare sätt att få reda på ev förekomst av stora leverflundran är att titta på sjukdomsregistreringarna från slakten. Observera att det tyvärr inte är alla slakterier som meddelar sjukdomsregistreringarna, det kan vara värt att kontakta slakteriet för att försäkra sig om att du har fått rapport om ev sjukdomsfynd. Tag kontakt med oss på G&D så att du kan få hjälp med rätt avmaskningsmedel.

 


Lever från utslagstacka. Vid slakt skärs snitt över gallgångarna och stora leverflundran blir synlig.

Klippning

Klipp gärna tackorna före betäckningen. De bör inte klippas i tidig dräktighet (första 2 månaderna) och inte heller den sista dräktighetsmånaden eftersom stress kan påverka dräktigheten negativt. Om du ser eller misstänker lus så avlusa de nyklippta tackorna.

Utfodring och foderstat

En genomtänkt foderstat under tackans olika stadier av dräktigheten och digivningen är grunden för en bra produktion. För att göra en foderstat behöver grovfodret analyseras. som kund hos Gård & Djurhälsan har du rabatterat pris på foderanalys och kan ta hjälp med foderstatsberäkningen, beställ här!

Tips på kurs:

Fåråret
Hur ska du tänka när du planerar ditt fårår? Under den här kursen fokuserar på viktiga händelser under fåråret. Du får hjälpa att göra en egen produktionsplan. Planen utgår från när lamningen ska ske och planerar in händelser som vaccination, träckprovtagning, avvänjning av lamm, klippning m.m. Vi diskuterar även viktiga aspekter kring fårens utfodring och hur man skyddar sig mot sjukdomar vid inköp av nya djur.