Artikel

Fodermedel till köttdjur

Vallfodret utgör grunden i den svenska nötköttsproduktionen och de allra flesta nötkreatur utfodras idag med ensilage. För att uppfylla djurens näringsbehov kompletteras vallfodret i många fall av kraftfoder i form av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Under de senare åren har det dock blivit vanligare att använda lite med otraditionella foder, så som rotfrukter eller biprodukter från livsmedelsindustrin. Med dessa otraditionella foder kan i många fall en billig foderstat uppnås, men det är viktigt att de aktuella fodermedlen verkligen passar in i foderstaten och att rätt hanteringsmöjligheter finns på gården. Fungerar inte foderstaten eller hanteringen av fodermedlen kräver mycket manuellt arbete kan effekten däremot bli den omvända.

Fodermedel till köttdjur

Kan tunga köttraser växa på vallfoder