Artikel

Erfarenheter och råd från fruktsamhetsmanualen

Gruppering

• Kontrollera suggornas hälsa i samband med avvänjningen. Suggans juver, ben och klövar ska ses över och åtgärder sättas in om något avviker från det normala.
• Sortera unga och ranglåga suggor för sig.
• Använd galten för att dämpa suggornas aggressioner.

Inhysning

• Se till att det är lugnt i betäcknings­avdelningen och skapa en stressfri miljö för både suggor och djurskötare.
• Undvik att ha stora grupper av suggor under betäckningsperioden.

Hygien

• Betäckningsavdelningen ska göras ren mellan suggrupperna. Djupströbäddar och boxar ska gödslas ut.
• Boxarna ska förses med halm av god kvalitet. Tänk på att suggor som är på väg in i brunst är mer aktiva än vanligt.
• Fyll på med halm i boxarna/bäddarna så att suggorna håller sig rena och torra när de börjar utöva brunstbeteende.
• Använd rent och torrt papper och torka suggorna rena när det är dags att i­nseminera.

Brunstkontroll och insemination

• Alla som arbetar med brunstkontroll och insemination ska ha genomgått seminkurs.
• Börja brunstkontrollera suggorna tre dagar efter avvänjning och brunstkontrollera två gånger dagligen.
• Använd galten vid brunstkontrollen. Utnyttja överraskningseffekten.
• Kontrollera suggornas beteende individuellt.
• Vid högbrunsten börjar suggan visa ståreflex. Viktigt för ett bra resultat är att suggan visar ståreflex vid inseminationstillfället. Inseminera bara när suggan visar ståreflex.
• Fortsätt att inseminera suggan med 16–18 timmars mellanrum fram till ståbrunsten är över.
• Om brunstkontroll sker i grupp, tänk på suggornas rang så att de vågar visa brunst.

Omgruppering

• Undvik stress under den första tredjedelen av dräktighetsperioden.
• Försök hålla gruppen med suggor intakt under hela dräktigheten.

Omlöpskontroll

• Kontrollera suggornas beteende tre veckor efter insemination.
• Inseminera eller galtbetäck suggor som löper om.
• Notera omlöp och ny insemination i betäckningsjournal och produktionsuppföljningsprogram.

Dräktighetsundersökning

• Skaffa dig kunskap om din utrustning och använd den vid rätt tidpunkt.
• Dräktigheten bör kontrolleras vid två tillfällen för att undvika missar. Följ upp suggor du är osäker på och kontrollera dem.

Lena Eliasson-Selling
Svinhälsoveterinär

Dokument och länkar