Artikel

Ekonomi

Gård& Djurhälsan arbetar för att öka lönsamheten för grisföretagaren. Här presenterar vi material och artiklar gällande produktionsekonomi.

Som företagare är det en god idé att se över ekonomin. Med hjälp av våra kalkyler finns det möjlighet att räkna på befintlig eller framtida produktion för att få en ekonomisk översikt. Genom att ändra produktionsresultat eller ekonomiska värden kan man analysera vilken påverkan det har på kalkylen.

Grisproduktionen i Sverige påverkas av övriga världen. Gård & Djurhälsan är med i ett internationellt samarbete som heter InterPIG. Här jämförs produktionsresultat och ekonomiska resultat, medlemsländerna emellan.