Artikel

Dressed for success

Vilken ”dresskod” sätter du upp för besökare i din grisbesättning? Hur minskar vi riskerna för att smittor förs in till grisarna genom människor som kommer till din besättning? Med enkla och tydliga besöksregler kan du tryggt ta emot besök i din besättning. Genom att följa regler för handtvätt och klädbyte kan du ta emot besök i besättningen, utan att vara orolig för att det äventyrar hälsan hos dina grisar.

Många lantbrukare är oroliga för att besökare ska föra med sig smittor in på gården, vilket i värsta fall kan göra att sjukdomar orsakar stora ekonomiska förluster. Genom rätt rutiner vid in- och utpassage kan man på gården ta emot besökare men ändå känna sig trygg för sin verksamhet och djurhälsa.

Besöksreglerna i Smittsäkrad Besättning Gris ger dig en bra grund att stå på när det gäller att skydda din besättning från smittor. Alla besökare ska tvätta och sprita händerna innan de går in till djuren samt bära skyddskläder. Genom att erbjuda en ren overall och rena stövlar har du själv kontroll på besökskläderna och besökaren riskerar inte heller att dra med sig smittor från din gård genom att ta med använda skyddskläder hem.

Utökad ”klädkod” från topp till 

Gård & Djurhälsan höjer nu sin klädkod! Vi som besöker dig uppskattar om du tillsammans med den rena overallen erbjuder en ren mössa som täcker håret. En bomullsluva som tvättas mellan varje besök eller en enkel engångmössa funkar fint. En besökare som täcker håret med en ren huvudbonad minskar risken att föra damm och eventuella smittor från besättningen vidare.

Besöksskor eller –stövlar finns i dag i de flesta besättningar. Allt fler besättningar erbjuder besökare rena strumpor. Genom att besökaren byter eller drar ett par rena stumpor över sina egna kan du som djurägare vara tryggare med att smittor inte förs in den vägen. Om besökaren erbjuds rena besöksstrumpor så minskas även risken att damm, avföring eller annan smuts förs vidare till nästa besättning via egna strumpor och skor. Ett alternativ till strumpbyte är att besökaren drar på sig ett par tunna skoskydd i besöksstövlarna.

Andningsskydd

Personal och besökare i grisstallar bör bära andningsskydd av arbetsmiljöskäl. En dansk undersökning visar också att i besättningar med MRSA minskar andningsskydd effektivt risken att MRSA-bakterierna sätter sig i andningsvägarna. Om en person skulle bära på MRSA är risken generellt mycket liten att grisarna smittas av utandningsluften, men ett andningsskydd kan ändå öka säkerheten för grisarna. Det beror på att en mycket vanlig plats för MRSA hos människa är i näsan, just innanför näsvingarna. Bär man ett andningsskydd minskar möjligheten att peta sig i näsa och sedan med MRSA på fingrarna smitta grisarna.

Det som händer – det händer med händer!

Tvätt och spritning av händerna innan besök i stallar har en avgörande betydelse för att minska risken att ta med sig smittor till djuren. En intakt hud är också viktig. Om en person som exempelvis bär på MRSA har sår eller eksem på händerna och tar i djur är risken att sprida MRSA till djuren påtaglig. Är huden däremot hel är risken mycket liten. Det är därför viktigt att besökare liksom personal med sår eller eksem på händerna täcker dessa med vattenfasta förband. Genom att som veterinär eller rådgivare använda handskar då djur undersöks eller hanteras, elimineras risken så långt det är möjligt. Handskar skall bara bäras vid själva djurkontakten. Att gå med handskar under lång tid ökar risken för hudproblem.

Ren in – ren ut!

Genom en tydlig klädkod och rätt rutiner kan du och din grisbesättning tryggt ta emot besökare. Du som är med i Smittsäkrad Besättning ber besökaren läsa igenom smittskyddsreglerna och skriva på besöksjournalen. På Spets-nivå krävs att besökaren även signerar att man tagit del av smittskyddsreglerna.

Innan besökaren går in i stallet gäller:

  • Ren besöksoverall, stövlar och strumpor
  • Hårskydd
  • Andningsskydd
  • Handtvätt och desinfektion
  • Behöver man mobilen stoppas denna i en plastpåse
  • Handskar vid djurkontakt

Följer du dessa rekommendationer kan du på ett säkert sätt ta emot besök. Även om personen skulle bära på exempelvis MRSA kan du känna dig trygg med att dina djur och din produktion är skyddad.Efter besöket tas skyddskläderna av och stannar i besättningen. Innan besökaren lämnar gården tvättas och spritas händerna på nytt.