Guide

Byggnader och Inredning

Att investera i grisproduktion är ett stort projekt. Byggprocessens tid från tanke till färdigt stall, varierar. Vid planering av byggnation finns det flera parametrar, såsom arbetsmiljö, djurflöde, energiåtgång och smittskydd att ta hänsyn till. Erfarenheter från andra grisföretagare kan leda till snabbare beslut och undvikande av planeringsmissar.