Artikel

Åldersförändringar i livmodern påverkar fruktsamheten

Suggor har överlag en god fruktsamhet men problem med hög fosterdödlighet och stora variationer i fosterstorlek förekommer. Problemen verkar öka efter 4-6 dräktigheten. Tidigare undersökningar har fokuserat på det enskilda fostret eller på infektioner som orsaker.

I en dansk undersökning studerades istället förändringar i livmodermuskulaturen. 80 suggor i olika åldrar seminerades som vanligt och en månad senare slaktades djuren. Livmodern togs tillvara och man registrerade antalet foster och fostrens storlek. På äldre suggor, de som fött fler än fyra kullar, fann man åldersförändringar i muskulaturen och slemhinnan i livmodern. Tendensen var att ju äldre sugga ju mer förändringar. På de ställen i livmodern där slemhinnan uppvisade förändringar var fostren mindre i storlek.

Detta kan vara en av förklaringarna till att man hos äldre suggor ser ojämna och svaga grisar vid födseln. Teorin är att fostrets försörjning blir nedsatt på de platser där förändringarna finns. Om förändringarna blir tillräckligt grava upphör försörjningen helt och fostret dör. Även den nedgång i levande födda som ofta ses på gamla suggor skulle här då få en förklaring.

Rekommendationen att slakta suggor efter 6-7 kull har här fått ytterligare ett argument.

Eva Heldmer
Svinhälsoveterinär