Artikel

Afrikansk svinpest sprider sig till Europa

Den 17 februari rapporterade Polen att afrikansk svinpest konstaterats hos vildsvin i landet. Tidigare i år har också Litauen bekräftat smitta hos vildsvin och dessa två utbrott visar att sjukdomen som härjat länge i Ryssland nu spridit sig till Europa. Att viruset etablerar sig i den vilda grispopulationen är allvarligt eftersom det försvårar åtgärder för att begränsa spridningen.

Sjukdomen är mycket smittsam och att den nu förekommer så nära oss är en allvarlig risk för svensk grisproduktion.

Afrikansk svinpest ett virus som är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge i miljön eller i infekterat griskött vilket gör att det lätt sprids. Det kan spridas direkt mellan grisar (både tam- och vildsvin) men också indirekt via transporter, redskap, skor och kläder samt livsmedel som bär på smittan. Sjukdomen är mycket smittsam och leder till katastrofala följder både i den enskilda besättningen liksom för hela landets grisuppfödning. De orsakar mycket hög dödlighet hos grisar och symtomen är hög feber, rörelsestörningar och kramper samt andningssvårigheter med blåa missfärgningar av huden som följd.

På grund av detta finns det anledning för svenska grisföretagare att vara vaksamma och noggrant informera utländska besökare eller arbetare på gården. Det är lätt hänt att arbetare som varit på semester i hemlandet tar med sig matprodukter när de återvänder. Svinpestvirus kan vara fullt infektionsdugligt under många månader i torkat och rökt kött och flera år i fryst kött.

Tänk därför på att:

  • Informera hela personalen om rådande smittskyddsregler.
  • Vänta minst 48 timmar innan inträde i svensk besättning efter besök utomlands där kontakt förekommit med klövbärande djur.
  • Rengöra och desinfektera skodon som använts utomlands innan gårdsplan och stallområde beträds.
  • Utrusta personalen med rena gårdsegna skor och arbetskläder.
  • Införa obligatorisk handtvätt innan personal och besökare går in i besättningen.
  • Föra besöksjournal.
  • Aldrig ge grisarna någon form av matavfall.
  • Alltid kontakta din veterinär om du känner dig osäker på hälsoläget bland dina djur.

Läs mer om vilka regler och åtgärder som krävs när man varit utomlands och skall besöka eller jobba på en svensk grisgård. Materialet finns på flera språk.

 

Ebba Schwan
Djurhälsoveterinär, Romakloster