Artikel

Grovfoder för dikor

I ett kandidatarbete utfört vid SLU har Ann-Christin Månsson gjort en litteraturundersökning med avseende på olika grödor som används och som skulle kunna användas som grovfoder till dikor. Kravet på grödorna var att de ska vara möjliga att odla i Sverige under rådande förhållande. Även alternativa betesgrödor, t ex grönfoderraps, sorghum och kålrot, behandlas i Ann-Christins arbete som du hittar här nedan.

Grovfoder till dikor