Artikel

VTEC/EHEC

Ehec är en variant av E. coli-bakterier. De flesta E. coli-bakterier är harmlösa och de är vanliga tarmbakterier hos människor och djur.

Ehec däremot kan bilda gifter som gör människor sjuka och kan i vissa fall leda till allvarliga symptom.

Ehec kan finnas i tarmen hos idisslare som kor, får och getter. Djuren blir inte sjuka och man måste ta prover för att veta om ett djur bär på ehec-bakterien. Bakterien finns i djurens avföring men hamnar även på pälsen och i djurens närmiljö.

Människor kan smittas av ehec vid kontakt med kor, får och getter, via deras närmiljö och via olika livsmedel.

Vissa varianter av bakterien är farligare för människor. Bakterien bildar ett toxin (gift) och kan därför skada människors tarm eller andra organ, exempelvis njurarna. Framför allt små barn och äldre personer riskerar att bli svårt sjuka om de smittas.

I vissa områden i Sverige är de farligare varianterna av ehec-bakterier vanligare än i resten av landet.

Råd för att undvika att bli smittad av ehec vid kontakt med kor, får och getter eller deras närmiljö:

  • Ta del av den hygieninformation du får på gården och läs eventuella skyltar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter du varit i kontakt med kor, får och getter eller deras närmiljö.
  • Tvätta alltid händerna innan du äter.
  • Undvik att äta i djurens närmiljö.
  • Hjälp barnen med handtvätten.
  • Ät inte picknick i beteshagar där det går kor, får och getter.
  • Bada inte i närheten av betesmarker där det går kor, får eller getter.
  • Ha uppsikt över barn och andra personer som kan ha svårt att ta till sig hygienråd.