Artikel

Värdet av ett dött får

Något långsökt devis: En av veterinär Kalle Hammarbergs underfundiga formuleringar lyder: ”Tänk på att ett dött får kan vara det mest värdefulla i din besättning.” För att köpa detta kan man behöva snabb tillgång även till motiveringen: ”En obduktion av det djuret kan ge kunskaper som kan rädda livet på många andra.”

Artikeln är publicerad i Fårskötsel nr 6 2022

 

Obduktioner är ju en viktig del vid utredning av sjukdomsproblem i besättningen, då rätt diagnos ger möjlighet att vidta rätt åtgärd. Dessutom ger det en stor fördel för hela fårnäringen genom att vi kan få en bra övervakning avseende viktiga och allvarliga smittsamma sjukdomar, t ex scrapie och paratuberkulos. Vi obducerar cirka 500 får årligen i Sverige.

Verksamheten

Obduktionsverksamheten bekostas till stora delar genom anslag från Jordbruksverket och är till för alla djurägare som har lantbruksdjur i Sverige. Självdöda eller avlivade sjuka lantbruksdjur obduceras alltså till en kraftigt reducerad kostnad i Karlskoga, Krutmöllan, Skara, Uppsala och Visby. För att få lämna ett får för obduktion krävs att du varit i kontakt med en veterinär som skriver en remiss till aktuell obduktionsplats. Utöver själva obduktionen så ingår de flesta uppföljande undersökningarna, till exempel histologi (mikroskopisk undersökning av olika organ) och bakteriologi.

Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala intar en särställning som landets referenslaboratorium, och material skickas ofta dit från de fyra övriga labben för vidare analyser. G&D ansvarar ekonomiskt och kvalitetsmässigt för den statligt finansierade obduktionsverksamheten.

Kostnader

Normalt betalas endast en djurägaravgift för själva obduktionen, men är du kund hos G&D ingår detta i årskostnaden. Avgiften för de som inte är medlemmar i G&D uppgår till 771 kronor per får; om det är foster som ska undersökas gäller priset för en kull inklusive fosterhinnor och om det är lamm (upp till ett års ålder) gäller priset för upp till tre individer. Delar av får kostar också 771 kronor.

Däremot står alla djurägare för transport och destruktion, och vill man ha vissa analyser utförda som inte har med diagnosen eller sjukdomsövervakning att göra, t e x kemiska analyser, så får man betala även dessa ur egen ficka. Transport kan ske via Svensk Lantbrukstjänst till Karlskoga, Krutmöllan och Visby. Det kostar drygt 700 kr för djur äldre än 18 månader och max 100 kg, och drygt 500 kr för djur under 18 månader och max 100 kg. Man kan själv köra in djur till Uppsala och Visby, djur under 50 kg kan köras till Kävlinge samt under 10 kg till Skara. Upp till 20 kg kan dessutom skickas i särskilt emballage som företagspaket till SVA, Uppsala. Vid obduktion på SVA får man betala för destruktionen, vilket kostar 200 kr upp till 20 kg, 500 kr upp till 90 kg och 1386 kr för 91-165 kg. Den snabbe huvudräknaren har redan kommit till slutsatsen att totalkostnad för transport och obduktion  av en 80 kg då ofta blir cirka 1200 kronor för G&D:s kunder och ytterligare 771 kronor för övriga.

Första fallet inte högprioriterat

Allt kan hända och har man ett antal djur så drabbas man alltid av oväntade dödsfall. Så länge det är enstaka djur som drabbas är det inte så angeläget att utreda dödsfallet. Remiss krävs ju för obduktion, så diskutera gärna med din veterinär om du tvekar över hur du bör göra.

Snabba ryck för att få ett bra resultat

Det gäller såklart att få in fåret till labbet i så gott skick som möjligt för att undersökningen ska kunna göras på ett bra sätt. I väntan på transport bör djuret förvaras svalt utan att frysas. Om man inte kan leverera djuret snabbt så är gårdsobduktion ett möjligt alternativ (se nedan).

Runt Skara

Veterinär Kerstin Ortman åker sedan 2019 ut till gårdar som ligger upp till cirka två timmars bilresa från Skara för att obducera får som väger mer än 10 kg. Du måste som djurägare vara beredd att hjälpa till under pågående obduktion. Det har fungerat väl då det ofta kan göras snabbt efter att djuret påträffats, och det har lett till vi arbetar mer för att möjliggöra fler gårdsobduktioner även i andra regioner.

Gårdsobduktion

I vissa fall, t.ex. då transport till obduktionslaboratorium inte är praktiskt genomförbar, så är det alltså möjligt att ta del av anslaget genom att ordinarie besättnings- eller djurhälsoveterinär undersöker djur ute på gård. Obducerande veterinärer på de olika labben erbjuder då kostnadsfri digital handledning för veterinärer ute på gård under pågående arbete. Vår förhoppning är att sådant arbete på gård ska öka antalet obduktioner och samtidigt leda till ett bättre analysmaterial.

 

Kerstin Ortman är obduktionsveterinär och utgår från Skara. Hon genomför obduktioner ute på gård upp till 2 timmars bilresa från Skara. Det fungerar väldigt bra, men djurägaren behöver vara behjälplig.
Foto: Einar de Wit

 

Preliminärt svar följt av slutsvar

Obduktion ger alltså goda möjligheter för att få veta vad som hänt djuret. Även i de fall man inte kan fastställa dödsorsaken får man veta en hel del, eftersom man då kan avfärda misstanken om en rad orsaker i alla fall för det undersökta djuret; t ex kraftiga parasitangrepp (stora magmasken, stora leverflundran), diverse skador och en rad infektioner (bland annat listerios). Ofta kan listerios påvisas även om tackan avlivats med bultpistol eftersom de mest typiska förändringarna sitter djupt ner i hjärnstammen.

Det är alltid av godo att undersöka fler djur från samma besättning om man drabbas av förhöjd dödlighet. Vissa diagnoser är knepigare än andra, och det gäller ju också att det djur man undersöker är representativt för det pågående problemet.

Efter utförd obduktion skickas ett preliminärt svar till remitterande veterinär och när alla provsvar är färdiga skriver den obducerande veterinären en slutrapport till både djurägaren och den remitterande veterinären. Det första svaret sänds redan samma dag eller senast dagen efter som djuret undersöks medan slutsvaret dröjer betydligt längre (flertalet veckor).

Mer om detta

Du kan läsa mycket mer om detta och hitta diverse kontaktuppgifter på G&D:s hemsida under fliken Obduktion.