Artikel

Värdera dina beten eller gillar du Rysk Roulette?

Upplever du det utmanande att förutse betesproduktionen? Här kommer en sammanställd tabell baserad på forskning och erfarenheter kring betets avkastning. Klassificera dina betesmarker och bli medveten om produktionspotentialen.

Nu går vi mot ljusare tider och det är hög tid att fundera kring foder och betesplaneringen. Jag har ställt samman egna erfarenheter och andras forskning (gjord av bla SLU, Spörndly mfl) vad gäller bete och betesmarker. Att förutse avkastningen från ett bete är ett mycket vanskligt och svårt uppdrag. Betesmarker skiljer sig väldigt mycket åt. Inom samma betesareal så återfinns ofta flera olika miljöer med olika potential i avkastning. Nedanstående tabell är endast en fingervisning om vad du kan förvänta dig när det gäller avkastning. Den kan förhoppningsvis ge dig vissa insikter som att inte förvänta dig 250 g/dag i lammtillväxt på ett naturbete som klassas som ”Skuggigt” eller ”Torrt”.

I den vänstra kolumnen finner du en -ca avkastning kg ts/ha & år samt ett relativtal som beskriver avkastningen jämfört med ett välskött åkermarksbete.

Skotska lamm på åkermarksbete, i bakgrunden fler betesmarker av varierande karaktär.
Längst bort på kullarna, Ljungmarker. Allt går att beta med rätt djur.

Jag poängterar att alla dessa siffror inte är exakta då avkastningen påverkas mycket av väder, jordmån, årsmån och landsdel. Se siffrorna som hjälpmedel för att bedöma dina egna marker. Använd relativtalen som jämförelse mot dina bäst avkastande betsemarker och skapa på så vis en ide’ om hur många djur du kan ha på varje bete, samt vilka beten som är lämpliga till olika djurgrupper. Följ gärna upp avkastningen på betet under sommaren, hur mycket växer lammen på de olika betesmarkerna? Kanske kan du till och med göra små ”nollrutor” där lammen förhindras beta och du kan själv mäta mängden bete som producerats.

I mittenkolumnen finns exempel på gräs och örter som återfinns inom de olika betestyperna, Torr, Frisk, Blöt, Skuggig och Näringsrik. Undersök dina marker så du får en bättre uppfattning om vilken kategori marken tillhör. Kanske kan du se ett nytt sätt att utnyttja naturbetena och få en förbättrad lammproduktion. Tabellen visar vilken skillnad det är mellan Bete och Bete, inte bara mellan Naturbete och Åkermarksbete.

Håll till godo, snart kommer fler tankar och idéer för att skapa en förutsägbarhet i din lammproduktion. Vill du ha hjälp med din produktionsplanering så får du gärna höra av dig till oss på Gård & Djurhälsan.


Theo den Braver

Lammrådgivare Falkenberg

Dokument och länkar