Film

Tvätt och desinfektion av djurtransport

Transportfilmen

Sverige är ett avlångt land med uppfödning av lantbruksdjur i alla hörn. Att föra djuren till slakteriet kan verka enkelt men utan utbildade och erfarna djurtransportörer vore det en omöjlig uppgift att lösa.

Efter utlastning av djuren på slakteriet och innan grisar på mellangårdsavtal lastas, ska djurtransporten tvättas och desinfekteras.

Målet är att djur transporteras från och mellan djurgårdar och till slakterier utan att sprida smittor från gård till gård.

Det kan vara en utmaning för transportören att hitta både tid och plats för att kunna tvätta djurtransporten på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Följ med och se arbetsgången och notera de viktiga momenten under tvätten.