Artikel

Torka, värme och vattenbrist

Att producera Lamm på bete känns väldigt utmanande just nu. Vi har över hela landet torka. Redan för två veckor sedan så var näringstillgången på betet begränsat även fast det fortfarande växte.

Plantan övergår på ett tidigt stadium från vegetativ fas till reproduktiv fas. Det innebär att mängden smältbar näring, för får och framförallt för lamm, minskar. Plantan är stressad av både värme och torka, den lyckas inte samla ihop tillräckliga mängder näringsämnen i jorden för att växa och lagra upp näring i bladen. Plantan går ”all in” för att reproducera sig och skapa en ny generation. Så hur skall man då göra?

 • Nummer ett är förstås att försöka fundera ut om och hur mycket näring finns det i tillgängligt på mina beten. HK Scans betessticka kan ge en bra indikation på hur mycket bete det finns. Tyvärr säger det inte så mycket om den tillgängliga mängden näring då årsmånen är som den är just nu (varmt och torrt).
 • För att verkligen veta om dina lamm växer och följer deras önskade tillväxtmål så måste man väga djuren. Antingen väger man alla djur och ser utvecklingen eller så väljer man att följa några individer för att se om det sker någon tillväxt.
 • Finns det tillväxt så planera och rotera djuren på betena, håll en hög beläggning för att motverka att betet förväxer, en stor planta kommer att förbruka mer vätska ur jorden än en liten samt leverera en mindre mängd smältbar näring till dina lamm.
 • Behöver du ta hjälp av en betesputs så gör det, men kom ihåg att putsen skall kunna putsa så nära marken som möjligt gärna ända ner till 5 cm för att stimulera tillväxt och kvalitet.
 • Har tillväxten på lammen stannat av så är det bara att börja tillskottsutfodra.
 • Vänj av lammen tidigare så att tackan inte konkurrerar med lammen om det bete som finns. Det går bra att vänja av lammen redan runt 6-7 veckor om dom bara har tillgång till ett bra foder/bete och väger minst 16 kg gärna 20 kg. Släpp tackorna på naturbetena eller de sämre markerna. Tackorna klarar lättare av att hitta tillräckligt med näring där.
 • Ge lammen ett tillskott av bra foder. Det kan var ett spätt grovfoder som ligger högt i både energi och protein, det kan vara en kraftfoderblandning eller ett färdigfoder. Det viktiga är att det innehåller både energi och protein i tillräckliga mängder för att skapa tillväxt, annars är det ett slöseri och bortkastade pengar. Att tex. ge lammen havre nu kommer inte att gynna deras tillväxt då proteinmängden är alldeles för låg, dessutom innehåller havre energi i form av fett istället för kolhydrater och det är kolhydrater (socker, pektin, stärkelse mm) du vill ha till dina lamm.
 • Se till att lammen har god tillgång på vatten att dricka.
 • Se till att det finns mineraler som dom äter av, mineralbaljor kan vara problematiskt för ett lamm att äta tillräckligt mycket från. Äter dom för mycket mineralfoder så kompletta med salt, löst eller i form av en sten.
 • Försök att skapa skugga på marken om det inte finns naturligt. Ex, ställ ut ett par vagnar som dom kan krypa under för att skydda sig mot den starka solen, eller ge dom tillgång till ett naturbete, dagtid, där dom kan hitta skugga.
 • Planera produktionen för vintern, Hur ser min fodertillgång ut. Räkna ut hur mycket djur du kan klara i vinter, kommer vinterfodret att räcka? Om inte, överväg att betäcka ett färre antal tackor. I värsta fall får man fundera om man behöver minska besättningen totalt. Tänk på att många är i samma situation, skall besättningen minskas, anmäl i tid då risken finns för ett stort antal Lamm/Får i höst.
 • Den 15/6 så tog jordbruksverket beslut om att det är okey att skörda Trädor och Fokusareal, kanske kan du få hjälp av en granne som inte har djur.

Ja, det blir mycket att tänka på när läget är extremt och behöver du ett bollplank att resonera med så är du välkommen att ringa.

Theo den Braver som hoppas på regn
Lammrådgivare, Falkenberg