Artikel

Tidig behandling kan rädda kalvens liv

Dödsorsaken hos kalvar med diarré är ofta uttorkning. Tidigt insatt behandling med elektrolytlösning kan rädda många kalvar.

Sjuka kalvar och nedsatta kalvar som är slöare än normalt förlorar vätska som behöver ersättas för att kalven ska återhämta sig. Med vätskan förlorar kalven även livsviktiga elektrolyter. Tidigt insatt behandling med elektrolytlösning kan rädda många kalvar. Dödsorsaken hos kalvar med diarré är ofta uttorkning. Det gäller att behandla kalvarna i tid för att undvika kraftigt uttorkade kalvar som bara kan räddas genom tillförsel av stora mängder elektrolytlösning direkt i blodet. Om kalven återhämtar sig snabbare kan långvariga sjukdomstillstånd undvikas.

 Elektrolytlösningar innehåller vatten, salter, och socker. Kalven tar upp vätska och salter i kroppen via magtarmkanalen. Socker är en viktig ingrediens i elektrolytlösningen för att upptaget ska fungera. Vissa produkter innehåller också andra ämnen, till exempel fibrer för att stabilisera maginnehållet och minska diarrén på mekanisk väg.

Den vanligaste orsaken till att ge elektrolytlösning är diarré. Diarré kan orsakas av försämrat upptag av vätska från tarmen, till exempel i samband med en infektion som kolidiarré eller koccidios. Diarré kan även orsakas av att vätska läcker från kroppen ut i tarmen. Det kan bero på att ofullständigt nedbrutet protein transporteras vidare från magarna ut i tarmen och gör att vätska dras ut från kroppen av proteinmolekylerna. Elektrolytlösning är gynnsamt att ge kalvar vid flera andra sjukdomar som till exempel vid lunginflammation. Även djur som transporterats eller utsatts för påfrestningar utöver vad de är vana vid kan ha nytta av elektrolytlösningar. Att till exempel ge elektrolyter i mjölken eller vattnet till förmedlingskalvar kan vara positivt den första veckan efter insättning.

DET FINNS ett flertal elektrolytlösningar till kalvar exempelvis Biopect, Diakur super, Effydral, Rehydion gel, Startaid och Protect Saltbalans. Det går även att göra egen elektrolytlösning av vatten, socker, salt och bikarbonat,se recept här intill.

RECEPT PÅ EGEN ELEKTROLYTLÖSNING

  • 1 liter vatten
  • 1 msk druvsocker eller honung
  • 0,5 tsk salt
  • 1 krm bikarbonat

Preparaten Biopect, Diakur Super och Rehydion gel uppges kunna blandas i antingen i mjölk/mjölkersättning eller i vatten. Det finns även en lerbaserad produkt som innehåller elektrolyter som heter Diarsanyl. Den uppges binda de gifter som bakterierna bildar och normalisera avföringen.

Tänk på att alla elektrolytlösningar är färskvara. Blanda nytt inför varje mål. Byt ut blandningarna minst morgon och kväll om kalvarna har fri tillgång. Ge kalven kroppsvarm elektrolytlösning så slipper den ödsla energi på att värma upp vätskan själv. Även om kalvarna får elektrolytlösning ska de ha rent vatten i fri tillgång för att komma igång att äta grovfoder och kraftfoder. Unga kalvar har små energireserver och är helt beroende av mjölk eller mjölkersättning för sin näringsförsörjning. Vid diarré ska du fortsätta att mjölkutfodra kalven. Det gäller både dikalvar och kalvar som mjölkutfodras. Minska ner mängden mjölk som ges vid varje tillfälle och ge i stället mjölk flera gånger per dag. Var extra noga med att servera mjölken kroppstempererad vid 38-40°C. Om kalvarna går i amma med fri tillgång till mjölk måste de övervakas så att du vet hur mycket mjölk de fått i sig.

Om en kalv drabbas av diarré förlorar den mycket vätska och försvagas snabbt. Ge minst två liter elektrolytlösning tre gånger dagligen utöver den vanliga mjölkgivan. När man ger kalven elektrolylösning eller vatten ska det inte ges i samband med mjölkutfodringen. Ge lösningen minst en timme före eller efter mjölkgivan för att inte störa koaguleringen av mjölken.

KALVAR MED vätskebrist känns igen genom att de är slöare, har insjunkna ögon samt kvarstående hudveck på halsen när man nyper ihop huden. En kalv som orkar suga går att ge elektrolytlösning via munnen, antingen med flaska eller med sond. Kalvar som sondas måste kunna stå eller ligga på bröstet för att minimera risken att elektrolytlösningen av misstag hamnar i kalvens lungor. Det är bra att vara två personer i samband med sondning, en som håller kalven och en som sköter sondningen. Be gärna din veterinär visa hur man gör.

/Lena Stengärde

Februari 2012