Artikel

Undersökning visar låg förekomst av salmonella men med regional variation

Under hösten 2019 har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), med stöd av Jordbruksverket, genomfört en anonym nationell tankmjölksundersökning för antikroppar mot salmonella. Mjölkprov från samtliga landets mjölkkobesättningar har undersökts och det är andra gången som en så omfattande undersökning görs i landet. Förra gången var 2013. Resultaten för 2019 visar att salmonellaförekomsten generellt är fortsatt låg bland landets mjölkkobesättningar. Antikroppar mot salmonella påvisades endast i fyra procent av proverna. Förekomsten varierar dock mellan noll och 24 procent i olika regioner.

Läs mer på Jordbruksverkets och SVA:s webbplatser.