Artikel

Stora variationer av tackors selenhalt

Tackor på olika gårdar, och även tackor på samma gård men i olika grupper, har en varierande halt av selen i blodet. Resultatet talar för att vi inte skall ändra våra tidigare generella rekommendationer att ge tackorna selentillskott innan lamningen.

Selen är ett mineralämne som har antioxidantisk effekt. Tillsammans med E-vitamin skyddar det bland annat mot skador i skelett- och hjärtmuskulaturen. Brist på selen kan hos lamm som är två till sex veckor gamla leda till muskeldegeneration med tilltagande stelhet och svårigheter att resa sig. Även äldre djur kan bli svaga och få rörelsestörningar på grund av selenbrist. Svagfödda eller dödfödda lamm kan också vara ett tecken på selenbrist i besättningen.

Vi vet sedan länge att Sverige tillhör de länder där marken är relativt selenfattig. Vi vet också att  selenhalten i vår jord varierar kraftigt även inom relativt begränsade geografiska områden. För att med någorlunda säkerhet se till att de nyfödda lammen får i sig tillräckligt med selen via råmjölken har Fårhälsovården därför i många år rekommenderat att ge tackorna selentillskott sex och två veckor före lamning. I tillägg till detta har vi rekommenderat vissa besättningar att ge de nyfödda lammen selen i flytande form direkt i munnen.

Fyra gårdar
Färdiga mineralblandningar innehåller idag selen i tillräckligt höga halter för att täcka fårens behov, detta förutsatt att åtgången överensstämmer med fabrikantens rekommendationer. Även kraftfoder är selenberikat. Vi fårhälsoveterinärer ställde oss därför frågan om det kanske var dags för oss att ändra vår rådgivning. Om tackorna hade fått tillräckligt med selen via mineralblandningen och kraftfodret skulle det vara en onödig kostnad för lammproducenten att ge extra selentillskott före lamningen.

Senvintern 2010 mätte vi därför selenhalten i blod från 25 högdräktiga tackor på fyra gårdar. På en av gårdarna togs prov från tre tackgrupper. Blodproven togs innan tackorna fått extra selentillskott utöver den vanliga mineralblandningen. Tackorna hade fått olika mineralblandningar på de olika gårdarna och det fanns bara ungefärliga uppgifter om hur mycket de hade ätit.

Samma rekommendationer
Försöket var så pass litet att vi inte kan dra några säkra slutsatser. Men det är intressant att se att selenhalten varierade, inte bara mellan de olika gårdarna utan även inom de olika tackgrupperna på samma gård. Några tackgrupper hade brist på selen eller låg nära gränsen för brist. Resultatet talar för att vi inte skall ändra våra tidigare generella rekommendationer att ge tackorna selentillskott innan lamningen. Selenhalten i jorden varierar kraftigt mellan olika gårdar. Därmed varierar även selenhalten i fodret beroende på var det är producerat. Vi har i försöket sett att selenhalten i blod var mycket låg hos många tackor trots en väl genomtänkt utfodring med tillgång på mineralblandning.

Kostnadsfri provtagning under 2011
Om du vill kontrollera hur det förhåller sig på just din gård finns nu möjlighet att göra analys av selen i blodprov från tacka. Du kan då få svar på om dina tackor får tillräckligt med selen via den vanliga utfodringen eller om du bör ge dem extra tillskott för att förhindra problem med selenbrist hos lammen. Fårhälsovården erbjuder under 2011 kostnadsfri provtagning i samband med något besättningsbesök. Proven tas från fem dräktiga tackor som inte har fått extra tillskott av selen. Priset för analyserna är 2 000 kronor.

Karin Lindqvist-Frisk
Fårhälsoveterinär

Helen Björk-Averpil
Fårhälsoveterinär